Det nye sykehuset i Drammen

Prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen holdt et meget interessant foredrag på «fellesmøtet» mandag 10. februar. «Tusen takk for det sjeldent interessante, systematiske og velformulerte foredraget som du beæret Røyken og Raukvin Rotary med i går kveld», skriver leder av programkomiteen i Røyken Rotaryklubb, Steinar Forberg i en epost til Abrahamsen. Han skriver videre: «Jeg fant det kanskje spesielt interessant som tidligere sykehus direktør, men jeg har i løpet av dagen mottatt tilsvarende tilbakemeldinger også fra flere av de andre som var tilstede på møtet vårt i går kveld. Temaet er naturligvis noe som opptar de fleste, for ikke å si alle oss Rotary medlemmer – spesielt siden vi er i en alder som tilsier at vi bare av den grunn kan få bruk for det nye sykehuset – selv om vi naturligvis håper på det motsatte.»

Nytt-sykehus-i-Drammen-20200210_Røyken_Rotary

Last ned presentasjonen ved å klikke her.

Nye Rortunet tar form

Senterleder Marianne Mevik med oppdatering på møtet 27. januar 2020.

Nye Rortunet, åpningsdato 23. september 2021. Legg merke til grøntarealet i forgrunnen – det skal være åpent for alle.

Noen fakta

 • Prosjektet fikk klarsignal fra myndigheten 20. desember 2018
 • Totalt bygningsareal: 56000 kvm
 • Derav 19200 kvm næring og 24000 kvm parkering
 • 121 leiligheter
 • Et midlertidig Rortunet senter ble etablert pga. utleieforpliktelser og for å opprettholde kundegrunnlaget inntil nye Rortunet ville stå ferdig
 • Åpningsdato for Nye Rortunet er satt til 23. september 2021

Marianne Meviks presentasjon, gjengitt nedenfor, kan også lastes ned som pdf.

Rortunet-siste-presentasjon-Kopi

Meget sterk kandidat til RYLA-seminaret

Røyken Rotaryklubb er meget stolt over å presentere Juni Katrine Lie som kandidat til årets RYLA-seminar.

Juni Katrine Lie er påmeldt som deltager på RYLA-seminaret

Juni Katrine har BA (Bachelor of Arts) i sosiologi og antropologi fra St. Olaf College, Minnesota og er i gang med et to-årig masterstudium (MA) i sosiologi ved Universitetet i Oslo.  Hun har også rukket å få ledererfaring som President, International Student Association og Co-President, Global Honor House at Agnes Scott College.

Et raskt søk viser at hun er aktiv i universitetsmiljøet, se artikkel i studentavisen Universitas.

Kunstig intelligens/ robotisering hva betyr det for oss?

Mange medlemmer fra Rotaryklubbene Hurum, Raukvin og Røyken hørte Per Olav Stenseths foredrag om «kunstig intelligens» 20.02.2020. Med bakgrunn som IT-strateg og arbeid med kunstig intelligens i Skatteetaten, som en av de mest IT-intensive delene av offentlig forvaltning, ga Per Olav en utmerket introduksjon til feltet.

Per Olavs presentasjon vises nedenfor, og ved å trykke HER, kan du laste den ned.

Kunstig-Intelligens-POS-2020

«Gutten i Røyken» til Gro Marit og Birger Auke

Prisvinnere Gro Marit og Birger Auke med symbolet for å være «Gutten i Røyken» i året 2019.

Gro Marit og Birger Auke ble overrakt hedersprisen Gutten i Røyken i går, noe de tydelig satte meget stor pris på.

Les begrunnelsen for hedersprisen her.

Nominasjon-til-Gutten-i-Røyken-Birger-og-Gro-Marit-Auke


Litt mer om historien:

Initiativet til storkjøkken og middagsservering ble tatt i 2008 av Birger Auke, som skrittet opp et område ved Slemmestad kirke og konstaterte at det var areal nok til et tilbygg som kunne huse et storkjøkken. De søkte om støtte fra staten og fikk en drøy million kr som sammen med noe støtte fra Røyken kommune og lån ga midler til å oppføre tilbygget.


De planlegger menyen for hele året, serverer «gammeldags» norsk mat, og det kan komme over 100 gjester, som møter et ferdig oppdekket bord der det serveres full middag med dessert og kaffe til. Pris: 100 kroner!- Alt dette, og meget mer, vil de kunne fortelle om selv. Og de er meget verdige vinnere av prisen!

Prisvinnerne, forslagsstiller Ingrunn Bergem, fra Røyken Rotaryklubb til høyre Svein Quist-Eriksen (president), til venstre Åge Borg-Andersen (som refererte begrunnelsen for prisen).
Foran: barnebarn Eirik Auke.
«Se så fint bildet passet over sofaen i stuen vår! Mange tusen takk! hilsen Gro Marit og Birger»

Presidenten svarer:

«Det er vi som skal takke – for det dere har gjort og gjør.

Så er det også fint for oss i Røyken Rotaryklubb at «Gutten i Røyken 2019» har fått en verdig plassering.

hilsen fra Svein

Årets Rotarianer, statsbudsjettet og klimasøksmålet i klubbmøtet 4. november

Årets Rotarianer

Klubben markerte at Håvard Magne Tveitane ble valgt til Årets Rotarianer på Rotary’s distriktssamling 2. november etter forslag fra Sverre Baard Strand, Røykens mann i distriktsstyret (assisterende guvernør).

Rotarydistriktet 2310 har 52 klubber fordelt på Oslo, Akershus og Buskerud, og representantene var samstemte om Håvards kandidatur.

Begrunnelsen var Håvards arbeid med Semiaden som han tok initiativets til i 2007. Samlet har Semiaden samlet inn et beløp i størrelsesorden NOK 1 million.

Håvard fikk æren av å åpne kransekaken som var innkjøpt for å markere begivenheten – og trekke i knallbonbon’en. «Premien» var gullkrone, noe som passet utmerket for anledningen!

Håvard, Årets Rotarianer, valgt av 52 klubber i Distrikt 2310
Foto: Morten Berntzen

Statsbudsjettet 2020

Arnulf holdt som sedvanlig et interessant foredrag om statsbudsjettet som ble fremlagt nylig (Gul bok). Han gjennomgikk hovedtallene for 2020, og noen viktige er:

 • 17% av statens utgifter er dekket av oljefondet
 • Oljefondet: 70% aksjer og 28% obligasjoner
 • 59% av brutto nasjonalproduktet er offentlige utgifter

Tallmateriale om statsbudsjettet ble delt ut i møtet, se nedenfor.

Statsbudsjettet-side-13-14-Hovedtall

Gul bok: https://www.regjeringen.no/contentassets/e5b05593a20a49a8865ef3538c7e2f1e/no/pdfs/prp201920200001guldddpdfs.pdf

Klimasøksmål Arktis: Ankesak i Borgarting lagmannsrett 5. november

I 2015 utlyste Regjeringen 54 nye blokker for oljeutvinning i Barentshavet – den 23. konsesjonsrunden. Da var det 21 år siden forrige utlysning.

I 2016 stevnet Greenpeace og Natur og ungdom Staten for brudd på Grunnloven § 112 – og Parisavtalen – og saksbehandlingsfeil pga. mangelfull konsekvensutredning.

Grunnlovens § 112 sier:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 13. november 2017, og naturvernorganisasjonene tapte, fordi:

 • Oljepolitikk er forankret i Stortinget og diskuteres i demokratiske prosesser, hører derfor ikke hjemme i rettssystemet – sier dommen.
 • Natur/miljøskade pga. forbrenning av gass og olje utenfor Norge, er ikke relevant, sier dommen. Kun norske utslipp teller.

I 2017 kom den 24. konsesjonsrunden med ytterligere 93 blokker i Barentshavet + noen i Norskehavet. Og forleden ble det åpnet for prøveboring syd for Lofoten, nær Trænarevet

Naturvernorganisasjonene fikk en liten seier angående dette med «rett til», og ville anke til direkte til Høyesterett, men ble avvist – saken er anket til lagmannsretten.

Saken kommer opp i morgen, 5. november, i Borgarting lagmannsrett.

I dag (4. november) er det markeringer til støtte for Greenpeace og Natur og Ungdoms klimasøksmål 35 steder i Norge, samt støttemarkinger i Sverige, Danmark, Tyskland, New Zealand, Skottland, Sør-Korea, Finland og USA.

Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere. Framtiden i våre hender, WWF, Norsk Klimanettverk, Changemaker og Concerned Scientists Norway, støtter søksmålet. 

I dag er det markeringer til støtte for Greenpeace og Natur og Ungdoms klimasøksmål 35 steder i Norge, samt støttemarkinger i Sverige, Danmark, Tyskland, New Zealand, Skottland, Sør-Korea, Finland og USA.

Det pågår lignende rettssaker i mange land: I tillegg til USA, har klimasøksmål nådd retten i land som Australia, Storbritannia, Brasil, Spania, New Zealand og Tyskland. Miljølovsorganisasjonen Clientearth er blant aktørene som går i spissen for å ta stater og selskaper til retten. I sommer fikk organisasjonen for eksempel skrinlagt byggingen av et stort kullkraftverk i Polen.

(Innlegg v/Åge)