Alta-Lindesnes på sykkel

Guttegjengen fra Røyken syklet Norge på langs sommeren 2020

Kjartan Andersen (23), Tobias Bakler (22) og Vetle Tveitane (22)
Bilde: RHA
Tekst: Lasse Norhamo

Foredrag 26. oktober 2020: «På 2 hjul fra Alta til Lindesnes« av Vetle Tveitane.

Vetle Tveitane Bilde: https://www.usn.no/hub/pedagogikk/arkiv/?offset8385=1

Vetle ga en interessant og engasjerende beskrivelse om sykkelturen han sammen med Kjartan og Tobias gjorde i sommer. De er alle studenter i henholdsvis Oslo, Drammen og Bergen. Sport 1 Røyken har gitt vesentlig bidrag i form av rabatter på utstyr, som gjorde det økonomisk mulig å realisere turen.

Vetle har filmet/tatt bilder gjennom hele turen med et lite action kamera. De hadde også en drone med seg, og det ble mange spektakulære videoer. Vetle redigerte bildene på kvelden, og oppdaterte Sport 1 Røyken sin Instragramside jevnlig hver dag gjennom hele turen.

Bilder og videoer skall være tilgjengelig på «@kjartantobiasvetle» på Sport 1 Røyken hjemmeside, i følge Vetle.

RHA hadde 27. juli 2020 et stort oppslag om turen, se HER.

SARS-Cov2 alias COVID-19 – og jakten på vaksine

Roya Horsle: «Covid-19 og mulige behandlingsformer» (19.10.2020)

Roya Horsle i Røyken Rotaryklubb 19. oktober 2020 (Foto og tekst; Dagfinn Onshus)

«Covid-19 og mulige behandlingsformer» – var et særdeles interessant og aktuelt foredrag om virus generelt og vaksinestatusen i verden. Det er mange forskjellige metoder som kan brukes for å få menneskekroppen til å gjenkjenne et virus og dermed bygge antistoffer som gir aktiv beskyttelse mot et virus. For SARS-Cov2, mere kjent som Corona viruset, er det full innsats over alt i verden for å teste fra en effektiv vaksine.

Utfordringen er at det tar tid å komme fram til et sikkert produkt. I tillegg til den prekliniske tesingen på mus og aper, skal det gjennomføres testing i tre faser med stadig større grupper av personer før en kan godkjenne vaksinen. Dersom det oppstår bivirkninger i en av disse fasene som er alvorlige, så vil testingen stoppes. Både Russland og Kina har vaksiner som er i bruk allerede for begrensede grupper, med dette er vaksiner hvor det er gjort snarveier i testprogrammet og derfor utsettes de som vaksineres for unødig risiko. I Europa er det to lovende vaksiner som er i fase 3 og dermed nærmer seg mulighet for godkjennelse. Dette er programmer som følger retningslinjene til WHO og som kan oppnå godkjennelse også i Norge.

Det er håp om at vaksinering av kritisk personell kan start i slutten av 2020.

«Bokanmeldelse»: SAPIENS, en kort historie om menneskeheten

3-minutt-innlegget handlet om en spennende bok – og illustrerer spennvidden i hva klubbens medlemmer er opptatt av.

Per-Erik ga en kort beskrivelse og anbefaling av boken Sapiens, en kort historie om menneskeheten skrevet av Yuval Noah Harari. Sapiens er en fantastisk spennende, tankevekkende og engasjerende bok om menneskehetens historie, og er på kort tid blitt en internasjonal bestselger. Med imponerende letthet manøvrerer Yuval Noah Harari mellom ulike forskningsområder og perspektiver når han tar oss med fra homo sapiens’ første skritt på jorden og frem til i dag. Flere hadde også lest denne boken og tok fram oppfølgeren Homo Deus, en kort historie om i morgen.

Følgende er sakset fra https://www.ark.no/boker/Yuval-Noah-Harari-Sapiens-9788280878021

Om Sapiens

For over 100 000 år siden fantes det seks ulike menneskearter på jorden. I dag finnes det kun en. Oss. Homo sapiens. Hvorfor ble nettopp vår art så fremgangsrik og dominant? Hvordan har det seg at vi skapte byer og kongeriker? Hvorfor begynte vi å tro på guder, nasjoner og menneskerettigheter? Hvorfor setter vi vår lit til penger, bøker og lover? Hvordan ble vi så kuet av byråkrati, forbruk og jakten på lykke? Sapiens er en fantastisk spennende, tankevekkende og engasjerende bok om menneskehetens historie, og er på kort tid blitt en internasjonal bestselger. Med imponerende letthet manøvrerer Yuval Noah Harari mellom ulike forskningsområder og perspektiver når han tar oss med fra homo sapiens’ første skritt på jorden og frem til i dag. «Jeg leste akkurat Yuval Noah Hararis bok Sapiens. Den er er genial. Mest trolig den beste – og jeg har lest veldig mange – om menneskehetens historie. Jeg har aldri lest noe bedre.» Henning Mankell «Her er en enkel forklaring på hvorfor Sapiens har blitt en intensjonal bestselger på rekordtid. Den håndterer historiens og nåtidens største spørsmål, og den er skrevet i et uforglemmelig levende språk. Du vil elske den!» Jared Diamond, forfatter av Verden frem til i går

Gamle Slemmestad skal bli ny

Spennende utvikling i Slemmestad – fra sementindustri til fjordby

Gamle Slemmestad år 2032?
(Flere bilder på https://www.slemmestadbrygge.no/sentrum)

Dagens foredragsholder var Erling Nilsen, arbeidende styreleder i Slemmestad Eiendom.

Han fortalte at etter mange år uten framdrift, ble det fart på utviklingen i 2010 da kommunen gikk inn. Det er ikke bare et boligprosjekt, men en total utvikling av hele området med ny infrastruktur. Dett gjør at det er mange elementer som er avhengig av hverandre og som må tas i rekkefølge. Arven fra industrisamfunnet i Slemmestad skal tas med videre og det blir fortsatt drift ved Norcem kai og lagringsstasjon. Nesten alt den gamle slitne industribebyggelsen skal rives, men viktige elementer og bygninger skal bevares og pusses opp.

Utviklingen vil ta mange år, men første fase er i gang med infrastruktur og bygging av midlertidige lokaler for bedrifter og kontorer. Nedriving av sentrum starter på nyåret 2021. Første byggetrinn er planlagt for 400 boliger og det er 600 interessenter på liste. Det er ventet at de første boligene vil bli lyst ut i 2021 og ferdig i 2024. I alt er det lagt planer for 104 000 kvadratmeter boliger og 60 000 kvadratmeter bedrifts- og kontorlokaler.

Byggestart på Norcem kaia vil starte i 2028 og fabrikktomta i 2032.

Veiforholdene til og fra Slemmestad er begrensende for utviklingen og det er ingen planer i Norsk Veiplan for Slemmestadveien. Det satses på alternativ bilfri transport siden det også er få parkeringsplasser for boligene, under 0,7 pr. leilighet i gjennomsnitt. Det er håp for elektrisk hurtigbåt på fjorden og bedret vei til Heggedal stasjon er tog tilknytning.

Tekst: Dagfinn Onshus

Erling Nilsen, arbeidende styreleder i Slemmestad Eiendom, 21.09.2020
Foto: Dagfinn Onshus

Fylkesordfører’n på besøk

Fylkesordfører Roger Ryberg om Viken fylkeskommune 14. 09.2020

Roger Rydberg orienterer, Røyken Rotaryklubb , Høyenhall,14.09.2020
Kart fra innlegg i Budstikka 06. august 2019

Viken er Norges største fylke med over 1,2 millioner innbyggere. Viken kan bli en stor makt og påvirkningsfaktor i nasjonale beslutninger dersom politikerne i fylkestinget kan framstå som en enhet og med stor tverrpolitisk konsensus. Dette er derfor en prioritering i alle saker. Investeringsmidler har tidligere funnet vei til andre regioner grunnet uenigheter mellom partene på Østlandet.

Roger Ryberg ble valgt til ordfører i det nye storfylket Viken, på det første konstituerende møte i fylkestinget for Viken fylkeskommune. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix (Ringerikes Blad 17.10.2019)

Det gis også romslig støtte til organisasjoner for å samordne de regionale enhetene i foreningslivet. Det gjøres innsats for å tiltrekke statlige direktorater og spesialister til Vikens byer og sentra som har god kapasitet til å huse disse delene av statsapparatet. Samferdsel og kultur er områder hvor fylket har får overført oppgaver fra Staten. Skole og utdanning er og blir en av de største oppgavene for fylket, med mere enn 50 000 elever i skoler og utdanningsinstitusjoner. Innen samferdsel er nye E18 og vei E134 oppgaver som skal løses sammen med Ringeriksbanen som vil gi store ringvirkninger for bosetning opp til Hønefoss og halvannen time besparelse i en reise til Bergen. E18 ble godkjent av Viken, med det resultat at MDG og SV trekke seg fra fylkestinget. (Tekst: Dagfinn Onshus)

Raukvin Rotaryklubb til minne – og ære

Røyken Rotaryklubb har tatt i bruk Raukvins talerstol

Det er ganske spesielt å se Raukvin Rotaryklubb tydelig representert på møtet i Røyken RK 7. sept. 2020. Vi håper det fremstår som en hyggelig gest til våre nye medlemmer fra Raukvin.

Erik Ax (fra tidligere Raukvin Rotaryklubb) forteller i sitt mini-egoforedrag

Morten overtar presidentkjedet i Røyken Rotaryklubb

Røyken Rotaryklubb inviterte gamle og nye medlemmer til festaften på Høyenhall 24. august 2020

Arrangementet var lagt til storsalen hvor lokalet var innredet med trygg avstand mellom alle gjestene – rundt et fint dekket bord.

Svein ønsket velkommen til gamle og nye medlemmer, med og uten følge, og sa det var på tide at Morten fikk kjedet overlevert siden han hadde vært president siden 1. juli.

Morten som nå er President, uttalte i «tiltredelsestalen» at han er ydmyk for oppgaven han har overtatt. Han sa at med de nye medlemmene vi har fått fra Raukvin er klubben blitt mer robust og det blir lettere å fylle alle komiteer og å sikre god drift av klubben.

Røyken Rotaryklubb har også fått oppgaven i å arrangere seremonien ved bautaen ved Røyken kirke 8. mai og da er det godt å ha med erfaringene som Raukvin har for dette arrangementet.

Påtroppende president Morten Berntzen og Håvard Magne Tveitane sjekker at bordet er klart for festen.
President Morten Berntzen har fått kjedet overlevert fra Svein Qvist Eriksen, president 2018-2020.

Røyken RK + Raukvin RK = sant

Kameratslig samvær 17. august 2020

Fullstendig møtereferat her. Referent: Dagfinn Onshus

President Morten Berntzen ønsket velkommen til gamle og nye medlemmer – dette er det første møtet for Morten som President og første møtet etter innmeldingene fra Raukvin Rotaryklubb som har tatt opphør. Det er det første møtet i en høstsesjon som blir preget av covid-19 situasjonen.

Det er ennå ikke utgitt klare regler fra Rotary sentralt, men klubben vil ha antibac ved inngangene, alle vil sitte og holde 1 meter avstand til hverandre, og alle deltagere på møtene, medlemmer og gjester, registreres.

Morten orienterte at Rotary prøver å overbevise NRK og deres beslutningstaker om å få TV aksjonen for 2021 for vårt bidrag for å utrydde Polio. Bill & Melinda Gates Foundation vil doble det som samles inn og derfor bør dette være interessant.

Steinar ga en gjennomgang av foreløpig program for høsten 2020. Vi planlegger å gjennomføre møter på mandager som vanlig, men med strenge smittevernregler. Det er igjen veldig interessante foredrag på planen.

Det er spesielt at Raukvin RK nå er opphørt, men det er viktig å ivareta historien. Derfor kan det være aktuelt å bruke de gamle rullene med Rotary flagg fra Raukvin under møtene, selv om de må fjernes etter hvert møte.

De nye medlemmene i klubben innpasses i de forskjellige komiteene slik at det blir et integrert lag med alle medlemmene i den nå større Røyken Rotaryklubb.

Hilsen fra presidenten

Raukvin Rotaryklubb lever videre i Røyken Rotaryklubb

Det er med blandede følelser vi i Røyken Rotaryklubb konstaterer at mange av medlemmene i Raukvin Rotaryklubb melder overgang til Røyken RK, for helst skulle jo Raukvin RK fortsette å eksistere fremover. Men vi gleder oss over å lære nye medlemmer å kjenne.

President Morten Berntzen hilser spesielt nye medlemmer fra Raukvin velkommen:

«Etter et langt COVID-19 opphold etterfulgt av sommerferie gleder jeg meg til å starte opp igjen mandag 17. august. Det er hyggelig å kunne ønske alle velkommen igjen, særlig til våre nye medlemmer fra tidligere Raukvin Rotaryklubb. Vi setter stor pris på at så mange av dere fra tidligere Raukvin valgte å bli med hos oss! Det er berikende med nye medlemmer som bringer med seg sine erfaringer. Jeg gleder meg også til at vi skal videreføre noen av de fine aktivitetene som Raukvin tidligere har stått for!

Vi sees til et nytt og spennende Rotary år!

med hilsen Morten
President

Hundreårsmarkering: 13. juni 1920 var Albert Einstein i Oslo!

3. minutt 15. juni 2020.

Følgende er sakset fra Titan, Universitetet i Oslo sitt nyhetsbrev Forskningsnyheter om realfag og teknologi. 15. juni 2020.

13. juni var det 100 år siden Albert Einstein kom til Norge.

Einsteins generelle relativitetsteori var blitt bekreftet bare et halvt år tidligere. Han var plutselig blitt stjernen på vitenskapshimmelen. Likevel tok han turen til Norge for å holde en serie med foredrag sommeren 1920. Og for å bli med på cruise i Oslofjorden.

Piknik på Langodden. Heinrich Goldschmidt (t.v.) og Einstein står, Studentersamfundets Ole Colbjørnsen og Jørgen Vogt sitter sammen med Einsteins stedatter Ilse. Foto: Halvor Rosendahl/MUV

Det var (nemlig) Studentersamfundet som inviterte verdensstjernen. Freidig troppet representanter derfra opp på døra hans i Berlin og spurte om Einstein kunne tenke seg å komme til Norge.

«Træk av relativitetsteorien»

Klokka ti over ett søndag 13. juni 1920 ankom Einstein med tog til Østbanen i Kristiania, som Oslo het den gangen.

I løpet av de neste dagene holdt han tre foredrag i Universitetets aula: «Det nye verdensbillede», «Tid og rum» og «Træk av relativitetsteorien». De ble holdt på tysk, men det var ikke noe stort problem på denne tiden.

For å finansiere reise og opphold tok Studentersamfundet inngangspenger som varierte fra to til fem kroner.

Piknik med Einstein

Da pliktene var unnagjort, ble det holdt fest til ære for Einstein. Her fikk han også vite at han var valgt til æresmedlem av Studentersamfundet.

Dagen derpå, søndag 20. juni, ble det tur på fjorden med «Steinbiten», geologenes eget forskningsskip. Selskapet gikk i land og nøt en piknik på Langodden ved Snarøya.

Albert Einstein på båttur i Oslofjorden. Foto: Halvor Rosendahl/MUV

To dager senere forlot Albert Einstein Kristiania med dampbåten «M.G. Melchior» for å seile til København.

Ville tilby Einstein professorat

Etter norgesbesøket var det flere som tok til orde for å tilby Einstein en stilling ved universitetet.

Det ble aldri noe konkret tilbud.

Les hele historien!