Klubbmøter

For å se neste side: Hold skrivemerket over linjen nederst på siden – da fremkommer «blapiler». OBS: Det kan ta litt tid å få vist alle referatene, så vær litt tålmodig 🙂 Hvis du vil skrive ut eller lagre referatene på egen PC, klikk «her» så får du åpnet en pdf-fil.

Møtereferat 26-02-2024 klikk HER

Motereferat-26-02-2024

Møtereferat 22-01-2024 klikk HER

Motereferat-22-01-2024

Julebord med rakfisk og annet godt

Tekst og bilder: Arnulv Lemme

Tradisjonen tro inviterte klubben 11. desember til kombinert julemøte med rakfisk, laks og annet godt.

Hele 32 personer hadde takket ja til dette møte, men dessverre måtte noen få melde forfall pga. sykdom.

Arrangementskomiteen med Kolbein i spissen hadde dekket et flott bord pyntet med mange julestjerner. Kolbein hadde også fyrt i peisen som gav en lun og varm stemning.

Rakfisken fra Wangensten i Valdres ble tilrettelagt og tatt hånd om Per Olav og Siv. En stor takk til dem. Til fisken ble servert poteter, lefse, rødbeter, rømme og smør – og ikke minst drikke i alle varianter – akevitt, juleøl, hvitvin og lettøl.

Etter mange runder med rakfisk og litt akevitt fikk vi både kaffe og konjakk med litt smågodt.

Og som vanlig ble det sunget i et slikt godt lag. Alt fra rakfiskvise, klubbens chartervise fra 5. oktober 1971 til Oves  selvdiktet vise «dingel/dang – en kort og en lang —- osv».

Tradisjonen tro ble det også gjennomført utlodding som i år ble administrert av Erik F. Ettersom kasserer Ivar nå har etablert VIPPS i klubben var det svært enkelt å kjøpe lodd. Loddsalget ble stort og de mange vinnerne fikk med seg hjem både rakfisk, vin, blomster og øl.

Kolbein avslutte kvelden med å takke for et hyggelig lag med god mat, fin stemning og mye latter og glede – som bildene viser!

Møtereferat 13-11-2023 klikk her.

Motereferat-13-11-2023

Vedlegg til møtereferat 13-11-2023: Presentasjon Statsbudsjettet 2024

Statsbudsjett-2024

Møtereferat 04-09-2023 klikk her.

Motereferat-04-09-2023-1

Møtereferat 06-02-2023 klikk her.

Motereferat-06-02-2023

Møtereferat 09-01-2023 klikk her.

Motereferat-09-01-2023

Møtereferat 05-12-2022

Møtet startet med 3-minutter v/Sverre Strand som fortalte om starten på medisinsk historie ang. hjertekateterisering av Werner Forssmann som førte til at han fikk Nobelprisen i medisin i 1956 sammen med to andre.

Programkomiteen ved Steinar Forberg hadde allerede klart et forslag til program for første  halvår 2023 og gjennomgikk dette. Mange interessante programposter  både med eksterne foredragsholdere og av klubbens medlemmer.

Kveldens foredrag var om statsbudsjettet v/Arnulv Lemme. Presentasjonen ligger her.

Møtereferat 31-10-2022 klikk her.

Motereferat-31-10-2022

Møtereferat 26-09-2022 klikk her.

Motereferat-26-09-2022

Møtereferat 29-08-2022 klikk her.

Motereferat-29-08-2022

Møtereferat 15-08-2022 klikk her.

Motereferat-15-08-2022

Nedlasting av Møtereferat 22-02-28 klikk her.

Motereferat-22-02-28

Nedlasting av Møtereferat 21-12-06 klikk her.

Motereferat-21-12-06

Nedlasting av Møtereferat 21-11-29 klikk her.

Moteref-21-11-29

3-min 29.11.2021: Åge snakker om COP26

Nedlasting av Møtereferat 21-11-15 klikk her.

Motereferat-21-11-15-1

Nedlasting av Møtereferat 21-09-27 klikk her.

Motereferat-21-11-01

Nedlasting av Møtereferat 21-09-27, klikk her.

Motereferat-21-10-25

Nedlasting av Møtereferat 21-09-27, klikk her.

Motereferat-21-09-27

Motereferat-21-08-30

Motereferat-21-08-23

Motereferat-21-06-07

Motereferat-21-05-03

Motereferat-21-04-26

Motereferat-21-04-19

Motereferat-21-04-12

Motereferat-21-03-22

Motereferat-21-03-15

Motereferat-21-03-01

Møtereferat-Gutten-i-Røyken-07-12-2020

Møtereferat-20-11-02

Møtereferat-20-10-26

Møtereferat-20-10-19

Trond Kjekstad holder «3.minutt» 19.10.2020
Møtereferat-20-10-12

Møtereferat-20-09-21

Møtereferat-20-09-14

Møtereferat-20-09-07

Møtereferat-20-08-31

Møtereferat-20-08-24

Møte-Røyken-Rotary-17.08.2020

Mote-Royken-Rotary-08.06.2020

Referat-fra-møte-i-Røyken-Rotary-9-mars-2020

Møte-Røyken-Rotary-27.01.2020

Møte-Røyken-Rotary-20.01.2020

Møte-Røyken-Rotary-13.01.2020

Mote-Royken-Rotary-06.01.2020

Ukemøte-Røyken-Rotary-02.12.2019

Ukemøte-Røyken-Rotary-25.11.2019

Møte-Røyken-Rotary-18.11.2019

Møte-Røyken-Rotary-04.11.2019

Møte-Røyken-Rotary-28.10.2019

Tid 07.10.2019 |  |  Sted: Høyenhall Røyken

Møte Røyken Rotary|Referat

SAKER

Informasjon fra Presidenten

Fortsatt er det mange som ikke har betalt medlemsavgift for Rotary året 2019/2020. Det henstilles til de som ikke har betalt å betale snarest mulig.

Dagens foredrag

Åge har vært på tur og til bl. a. London og Normandie og oppsøkt de stedene som hadde en helt sentral betydning for D-dagen 6. juni 1994 og den etterfølgende allierte invasjonen av Tyskland. Åge holdt et meget interessant foredrag om:

 • Innledningen til 2. verdenskrig
 • Forberedelsen til invasjonen
 • Dechiffrering
 • Etterretning, agenter og dobbeltagenter
 • Hvorfor ble dagen 6. juni valgt son D-dag
 • Invasjonen på D-dagen i 1944
 • Norges bidrag ikke bare av militær betydning

Neste møte 15.10

Neste møte vil være et intercity møte hvor Hurum Rotary vil orientere om «Eiendomsutvikling i Hurum».

Klubbmøte 16. september 2019

 1. Informasjon fra Presidenten

Svein informerte om følgende saker:

 1. 14 oktober vil Hurum Rotary avholde et intercity møte hvor temaet er «Eiendomsutvikling i Hurum».
  1. Siden Semiaden avholdes 22 september blir det møtefri i mandag 23 september
  2. Høstferien vil være uke 40 og derfor også møtefri mandag 30 september
  3. Neste møte på Høyenhall vil derfor være mandag 7 oktober
  4. Distriktskonferansen vil avholdes lørdag 2. november. Deltagere fra Røyken Rotary vil muligens være President elect, sekretær elect, eventuelt andre.
 • 3 minutter ved Steinar

Steinar holdt et tankevekkende innlegg om miljøbelastning/forsøpling/artenes utryddelse på kloden, med utgangspunkt i et teaterstykke oppsatt av Riksteateret i Drammen med tittelen «Havboka».

 • Regnskapet for 2018/19 og budsjettet for 2019/20

Ove gjennomgikk resultatregnskapet og balanseregnskapet for 2018/19. Regnskap og  budsjett ble godkjent uten endringer/innsigelser.

Styret vil ved en senere anledning vurdere om egenkapitalen er hensiktsmessig sett i forhold til Røyken Rotarys forpliktelser

 • Semiaden

Hans har sendt ut ajourført liste over bemanningsfordeling for Semiaden. Den enkelte følger opp.

 • Røyken Rotary hjemmeside

Nettadressen er «roykenrotary.org». Dersom noen skulle mangle tilgang meldes dette tilbake til Åge.

Klubbmøte 19. august 2019

Publisert 22/08/2019 av Åge Borg-Andersen

Svein som nyvalgt president åpnet møtet og ønsket spesielt Cato Braathen velkommen.

RYLA – Rotary Youth Leadership Award

Cato hadde nylig deltatt på Rotary’s RYLA konferanse og var invitert til å fortelle om sine erfaringer derfra.

Cato oppsummerte erfaring fra RYLA og konkluderte med at det hadde vært en interessant og lærerik erfaring med ca. 50 deltagere over de tre dagene konferansen foregikk.

Semiaden

Hans orienterte om Semiaden. Sist deltok syv medlemmer fra klubben. Årets Semiade er 22 september. Oppgaver ble tildelt medlemmene under møtet.

Klubbens «Semiade-ansvarlige» er Per Olav Leren og Hans Frivold.

Presidentsamling

Svein orienterte om temaer i Presidentsamling. Det ble ytret et ønske om, i et to-års perspektiv, at 75% av presidentene i klubbene burde være i 40-årene. Realismen i dette ble det satt spørsmål til. Det ble fremholdt at klubbens størrelse vil være utslagsgivende for ambisjonsnivået. Det ble videre gitt åpning for å avholde 2-timers møter i klubbene annen hver uke i stedet for møter med varighet 1 time hver uke.

Årets Distriktskonferanse

avholdes 2. november

Kommende valg

Hans orienterte om kommende kommunevalg, fylkestingsvalg og kirkevalget (valg til menighetsrådet og bispedømmeråd/kirkemøtet). Selv i en relativt oppegående forsamling som Røyken Rotary var kunnskapen om alternativene og de ideologiske forskjellene i valg til menighetsrådet og bispedømmeråd/kirkemøtet, for å si det forsiktig, noe begrenset.

17. juni 2019 – Sommermøte med presidentskifte

Avtroppene president Per Olav Leren ønsker påtroppende president Svein Qvist-Eriksen «lykke til».

Kveldens møte var primært viet presidentskifte.

Det møtte hele 23 personer til Høyenhalls festpyntede «lillesal» hvorav 14 medlemmer og 9 gjester.

Spesielt hyggelig at tidligere medlem møter på et slikt arrangement.

Festkomiteen med Ove i spissen hadde dekket et flott bord og det ble servert utsøkte snitter med god drikke til. Kaken var laget av Siv L og det ble servert både kaffe og konjakk.

President Per Olav ga en fin oppsummering av dette andre året som president.

Han takket styret og de mange komiteene for godt utført arbeid. Han nevnte spesielt programkomiteen som etter alles mening har gjort en utmerket jobb for å sikre gode og spennende møte. Dette er viktig for «limet» i klubben.

Svein Qvist-Eriksen overtar som president

Deretter overrakte Per Olav presidentkjedet til Svein med en «lykke til hilsen».

Svein takket for tilliten og viste bl.a frem sitt nye Rotary slips som verdenspresidenten har pålagt årets presidenter å bruke samt gav en kort orientering om kommende års motto fra verdenspresidenten.

Resten av kvelden gikk med til å nyte god mat/drikke og hyggelig prat rundt bordet. Og ikke minst utlodding av både blomster, vin og øl. Flere av gjestene vant flere ganger, så kasserer Ove var godt tilfreds med loddsalget.

Klubbmøte 13. mai 2019

Tema var kameratslig samvær med to planlagte aktiviteter.

Det var 12 medlemmer tilstede. i tillegg var det 3  forfall pga andre rotary-aktiviteter, slik at det registreres 15.

Dette ble et aktivt arbeidsmøte.

 1. Høstens program

Steinar ledet første del som var Brainstorming om høstens program. Det kom flere konkrete forslag med aksjonspunkter.

i tillegg hadde Arnulv i forkant sendt en e-post med en rekke gode forslag, bl.a. mange han hadde funnet fra programmene til andre klubber i regionen.

Etter møtet hadde programkomiteen et møte der de oppsummerte forslagene og utarbeidet høstens program.

 1. Endret møtetidspunkt

Arne hadde en innledning med bakgrunnen for forslaget om å endre møtetidspunktet fra 18.30 til 17.00 eventuelt 17.30.

Momenter for hvorfor endre møtetidspunktet til 1730 alternativt 1700:

– Mange ønsker å få mer ut av resten av kvelden

– Mulig å få tilbake tidligere medlemmer som har brukt for sent møtetidspunkt som årsak til å ikke bli medlem på nytt

– Tidligere møtetidspunkt kan  bidra til at flere Raukvin medlemmer finner det interessant å slå sammen klubbene

– Med f.eks. 1730 som møtetidspunkt vil yrkesaktive medlemmer fint rekke møtene

– Dagens møtetid gjør det vanskeligere for småbarnsforeldre å bli medlemmer, da møtetidspunktet kolliderer  med leggetid for de minste.

Det ble en god diskusjon om dette med fordeler og ulemper. En av dagens medlemmer uttalte at han pga arbeid ikke hadde mulighet til å stille før 18.30.

En annen foreslo i stedet å starte møtene senere, f.eks 19.00. To stk hadde i forkant meldt inn at 17.30 passet bra.

Innkommende president uttrykte at han betrakter et eksisterende medlem som viktigere enn et potensielt nytt medlem.

Det ble ikke trukket noen konklusjon, men det ble foreslått å sende ut en e-post til alle medlemmene slik at vi får alle synspunkter før styret tar en beslutning.

Klubbmøte 01.april 2019

Innkommende president Svein formidlet noen inntrykk fra PETS seminaret.

Dette kan kort sammenfattes slik;

 • Verdenspresidenten for 2019/2020 har fokus på vekst og å få nye medlemmer, særlig  de i 40 årene
 • Vi må bruke sosiale medier i vår info/rekruttering
 • Er det nødvendig å ha møte hver uke på fastsatt sted? Hvorfor ikke bruke andre steder som feks teater/kafeer etc.. Besøke naboklubbene!
 • Hvorfor ikke slå sammen flere små klubber
 • Vi må få flere fellesmøter og prosjekter med naboklubber. Tenk samarbeid!
 • Vi må bli mer synlig og gagne nærområdet vårt
 • Hver klubb må lage fem mål for kommende års aktivitet. Disse må være klar innen utgangen av april
 • Rotary er nå godkjent som innsamlings-organisasjon av innsamlingskontrollen. Det jobbes med å få til en innsamling knyttet til Polio Plus og senskader

Svein opplyste til slutt at alle innleggene fra seminaret finnes på Rotary Norge sin hjemmeside.

Klubbmøte 25.03.2019

 1. Åpning: Per Olav ga sin sedvanlige formidling av primstavens merkenavn for dagen. Aksjon: Ingen
 1. Foredrag: Sverre holdt et underholdende foredrag over emnet: Hva har jeg brukt pensjonstilværelsen til. Aksjon: Ingen
 1. Medlemsverving: Liste over potensielt nye medlemmer ble gjennomgått og oppdatert. Listen inneholdt 9 nye potensielle medlemmer. Listen ble kraftig redusert under møtet og revidert liste sendes medlemmene eller gjøres tilgjengelig på hjemmesiden.Aksjon: Medlemskomiteen
 1. Vervebrosjyre: Hvis mulig fremskaffer Åge vervebrosjyre som ble utarbeidet for en tid tilbake og sendes medlemmene. Aksjon: Åge