Klubbmøter

17. juni 2019 – Sommermøte med presidentskifte

Avtroppene president Per Olav Leren ønsker påtroppende president Svein Qvist-Eriksen «lykke til».

Kveldens møte var primært viet presidentskifte.

Det møtte hele 23 personer til Høyenhalls festpyntede «lillesal» hvorav 14 medlemmer og 9 gjester.

Spesielt hyggelig at tidligere medlem møter på et slikt arrangement.

Festkomiteen med Ove i spissen hadde dekket et flott bord og det ble servert utsøkte snitter med god drikke til. Kaken var laget av Siv L og det ble servert både kaffe og konjakk.

President Per Olav ga en fin oppsummering av dette andre året som president.

Han takket styret og de mange komiteene for godt utført arbeid. Han nevnte spesielt programkomiteen som etter alles mening har gjort en utmerket jobb for å sikre gode og spennende møte. Dette er viktig for «limet» i klubben.

Svein Qvist-Eriksen overtar som president

Deretter overrakte Per Olav presidentkjedet til Svein med en «lykke til hilsen».

Svein takket for tilliten og viste bl.a frem sitt nye Rotary slips som verdenspresidenten har pålagt årets presidenter å bruke samt gav en kort orientering om kommende års motto fra verdenspresidenten.

Resten av kvelden gikk med til å nyte god mat/drikke og hyggelig prat rundt bordet. Og ikke minst utlodding av både blomster, vin og øl. Flere av gjestene vant flere ganger, så kasserer Ove var godt tilfreds med loddsalget.

13. mai 2019

Tema var kameratslig samvær med to planlagte aktiviteter.

Det var 12 medlemmer tilstede. i tillegg var det 3  forfall pga andre rotary-aktiviteter, slik at det registreres 15.

Dette ble et aktivt arbeidsmøte.

 1. Høstens program

Steinar ledet første del som var Brainstorming om høstens program. Det kom flere konkrete forslag med aksjonspunkter.

i tillegg hadde Arnulv i forkant sendt en e-post med en rekke gode forslag, bl.a. mange han hadde funnet fra programmene til andre klubber i regionen.

Etter møtet hadde programkomiteen et møte der de oppsummerte forslagene og utarbeidet høstens program.

 1. Endret møtetidspunkt

Arne hadde en innledning med bakgrunnen for forslaget om å endre møtetidspunktet fra 18.30 til 17.00 eventuelt 17.30.

Momenter for hvorfor endre møtetidspunktet til 1730 alternativt 1700:

– Mange ønsker å få mer ut av resten av kvelden

– Mulig å få tilbake tidligere medlemmer som har brukt for sent møtetidspunkt som årsak til å ikke bli medlem på nytt

– Tidligere møtetidspunkt kan  bidra til at flere Raukvin medlemmer finner det interessant å slå sammen klubbene

– Med f.eks. 1730 som møtetidspunkt vil yrkesaktive medlemmer fint rekke møtene

– Dagens møtetid gjør det vanskeligere for småbarnsforeldre å bli medlemmer, da møtetidspunktet kolliderer  med leggetid for de minste.

Det ble en god diskusjon om dette med fordeler og ulemper. En av dagens medlemmer uttalte at han pga arbeid ikke hadde mulighet til å stille før 18.30.

En annen foreslo i stedet å starte møtene senere, f.eks 19.00. To stk hadde i forkant meldt inn at 17.30 passet bra.

Innkommende president uttrykte at han betrakter et eksisterende medlem som viktigere enn et potensielt nytt medlem.

Det ble ikke trukket noen konklusjon, men det ble foreslått å sende ut en e-post til alle medlemmene slik at vi får alle synspunkter før styret tar en beslutning.

01.april 2019

Innkommende president Svein formidlet noen inntrykk fra PETS seminaret.

Dette kan kort sammenfattes slik;

 • Verdenspresidenten for 2019/2020 har fokus på vekst og å få nye medlemmer, særlig  de i 40 årene
 • Vi må bruke sosiale medier i vår info/rekruttering
 • Er det nødvendig å ha møte hver uke på fastsatt sted? Hvorfor ikke bruke andre steder som feks teater/kafeer etc.. Besøke naboklubbene!
 • Hvorfor ikke slå sammen flere små klubber
 • Vi må få flere fellesmøter og prosjekter med naboklubber. Tenk samarbeid!
 • Vi må bli mer synlig og gagne nærområdet vårt
 • Hver klubb må lage fem mål for kommende års aktivitet. Disse må være klar innen utgangen av april
 • Rotary er nå godkjent som innsamlings-organisasjon av innsamlingskontrollen. Det jobbes med å få til en innsamling knyttet til Polio Plus og senskader

Svein opplyste til slutt at alle innleggene fra seminaret finnes på Rotary Norge sin hjemmeside.

25.03.2019

 1. Åpning: Per Olav ga sin sedvanlige formidling av primstavens merkenavn for dagen. Aksjon: Ingen
 1. Foredrag: Sverre holdt et underholdende foredrag over emnet: Hva har jeg brukt pensjonstilværelsen til. Aksjon: Ingen
 1. Medlemsverving: Liste over potensielt nye medlemmer ble gjennomgått og oppdatert. Listen inneholdt 9 nye potensielle medlemmer. Listen ble kraftig redusert under møtet og revidert liste sendes medlemmene eller gjøres tilgjengelig på hjemmesiden.Aksjon: Medlemskomiteen
 1. Vervebrosjyre: Hvis mulig fremskaffer Åge vervebrosjyre som ble utarbeidet for en tid tilbake og sendes medlemmene. Aksjon: Åge