Klubbmøter

01.04.2019

Innkommende president Svein formidlet noen inntrykk fra PETS seminaret.

Dette kan kort sammenfattes slik;

 • Verdenspresidenten for 2019/2020 har fokus på vekst og å få nye medlemmer, særlig  de i 40 årene
 • Vi må bruke sosiale medier i vår info/rekruttering
 • Er det nødvendig å ha møte hver uke på fastsatt sted? Hvorfor ikke bruke andre steder som feks teater/kafeer etc.. Besøke naboklubbene!
 • Hvorfor ikke slå sammen flere små klubber
 • Vi må få flere fellesmøter og prosjekter med naboklubber. Tenk samarbeid!
 • Vi må bli mer synlig og gagne nærområdet vårt
 • Hver klubb må lage fem mål for kommende års aktivitet. Disse må være klar innen utgangen av april
 • Rotary er nå godkjent som innsamlings-organisasjon av innsamlingskontrollen. Det jobbes med å få til en innsamling knyttet til Polio Plus og senskader

Svein opplyste til slutt at alle innleggene fra seminaret finnes på Rotary Norge sin hjemmeside.

25.03.2019

 1. Åpning: Per Olav ga sin sedvanlige formidling av primstavens merkenavn for dagen. Aksjon: Ingen
 1. Foredrag: Sverre holdt et underholdende foredrag over emnet: Hva har jeg brukt pensjonstilværelsen til. Aksjon: Ingen
 1. Medlemsverving: Liste over potensielt nye medlemmer ble gjennomgått og oppdatert. Listen inneholdt 9 nye potensielle medlemmer. Listen ble kraftig redusert under møtet og revidert liste sendes medlemmene eller gjøres tilgjengelig på hjemmesiden.Aksjon: Medlemskomiteen
 1. Vervebrosjyre: Hvis mulig fremskaffer Åge vervebrosjyre som ble utarbeidet for en tid tilbake og sendes medlemmene. Aksjon: Åge