Om Røyken Rotaryklubb

Røyken Rotaryklubb
Charterdato:
05.10.1971 – Klubbnr.: RK12836
Rotary Distrikt 2310 – Region 4
Fadderklubb: Drammen Syd Rk
Region 4: Asker, Skaugum, Nesbru, Hurum, Røyken og Raukvin Rk

Naboklubb: Raukvin RK

Møtested: Høyenhall, Røyken
Møteadresse: Heggumhøgda 2, 3440 Røyken

Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:30

Styret 2019 – 2020

President: Svein Qvist-Eriksen
Past President: Per Olav Leren
Sekretær: Haagen Brækken
Kasserer: Ove-Mikal Blakset
Innkommende president: Morten Berntzen
Revisor: Arnulv Lemme

Komitéer 2019 – 2020

Medlemskapskomite:                          Arnulf Lemme, Arne Østlie
Intern/ekstern kommunikasjon:         Åge Borg-Andersen, Morten Berntzen
Programkomité:                                   Steinar Forberg, Per-Erik Horsle, Dagfinn Onshus
Komité for serviceprosjekter:           Åge Borg-Andersen, Lasse Norhamo
Andre prosjekt (Semiaden):               Per Olav Leren, Hans Frivold
Ungdomskomité:                                 Hans Frivold, Håvard Magne Tveitane
Arrangementskomité:                         Erik Fønstelien, Ove Blakset, Geir Guthormsen

Styret 2018 – 2019

President: Per Olav Leren
Past President: Hans Frivold
Sekretær: Arnulv Lemme
Kasserer: Ove-Mikal Blakset
Innkommende president: Svein Qvist-Eriksen
Revisor: Arnulv Lemme

Komiteer 2018 – 2019

Medlemskapskomite:                          Arnulf Lemme, Arne Østlie
Intern/ekstern kommunikasjon:         Åge Borg-Andersen, Svein Qvist Eriksen
Programkomité:                                   Steinar Forberg, Per-Erik Horsle, Arne Østlie Komité for serviceprosjekter:           Åge Borg-Andersen, Svein Qvist Eriksen
Andre prosjekt (Semiaden):               Hans Frivold
Ungdomskomité:                                 Hans Frivold
Arrangementskomité:                         Erik Fønstelien, Ove Blakset

 

Medlemmer 13.01.2019: 20
Etternavn Fornavn
Aarnes Kolbein
Berntzen Morten
Blakset Ove Mikal
Borg-Andersen Åge
Brækken Haagen
Forberg Steinar
Frivold Hans
Fønstelien Erik
Guthormsen Geir
Horsle Per-Erik
Lemme Arnulv
Leren Per Olav
Lien Jan Wibe
Norhamo Lasse
Onshus Dagfinn
Qvist-Eriksen Svein
Strand Sverre Baard
Tveitane Håvard Magne
Østlie Arne

Styret 2017 – 2018

President: Per Olav Leren
Past President: Hans Frivold
Sekretær: Lasse Noramo
Kasserer: Ove-Mikal Blakset
Innkommende president: Velges senere
Revisor: Arnulv Lemme

Komiteer og komitéarbeid 2017-2018: Se https://roykenrotary.org/2017/06/1357/

Medlemmer 19.06.2017: 19
Etternavn Fornavn
Aarnes Kolbein
Aasland Harald Arne
Blakset Ove Mikal
Borg-Andersen Åge
Brækken Haagen
Forberg Steinar
Frivold Hans
Fønstelien Erik
Guthormsen Geir
Horsle Per-Erik
Lemme Arnulv
Leren Per Olav
Lien Jan Wibe
Meum Stein
Norhamo Lasse
Onshus Dagfinn
Qvist-Eriksen Svein
Strand Sverre Baard
Østlie Arne

Styret 2016 – 2017:

President: Hans Frivold
Past President: Sverre Baard Strand
Sekretær: Per Olav Leren
Kasserer: Ove-Mikal Blakset
Innkommende president: Velges senere
Ungdomskontakt: Hans Frivold

Tidligere presidenter:

1971-72: Ottar Gjævert(d). 1972-73: Ottar Gjævert(d) 1973-74: Konrad Næsje(d). 1974-75: Erling Friis Thofte(d). 1975-76: Johan Hyggen. 1976-77: Bjarne Hjelm(d). 1977-78: Hjalmar Inge Sunde. 1978-79: Per Dahl(d). 1979-80: Erik Swift. 1980-81: Ove Mikal Blakset. 1981-82: Bjarne Storlien(d). 1982-83: Nils Horne(d). 1983-84: Asbjørn Knutsen: 1984-85: Otto Aasgaard(d). 1985-86: Ole Sønju. 1986-87: Ludvig Haug. 1987-88: Anders Olav Stenersen. 1988-89: Bjarne Fagerås. 1989-90: Odd Wernersen. 1990-91: Aksel H. Karlsen. 1991-92: Per Olav Leren. 1992-93: Jon Thue. 1993-94: Kolbein Aarnes. 1994-95: Paul Edvin Bredland(d). 1995-96: Trygve H. Hansen. 1996-97: Arnulv Lemme. 1997-98: Åge Borg-Andersen. 1998-99: Åge Schie(d).1999-00: Henry Holvik. 2000-01: Jan Lien. 2001-02: Svein Qvist-Eriksen 2002-03: Jørn-Erik Swift. 2003-2004: Øyvind Krokeide 2004-05: Lars Petter Fjær. 2005-06: Hans Frivold. 2006-07: Ingrid Raastad. 2007-08: Harald Arne Aasland. 2008-09: Erik Fønstelien. 2009-10: Stein Meum. 2010-11: Tom Jansen. 2011-12: Arne Østlie. 2012-13: Øyvind Krokeide. 2013-14: Sverre Baard Strand. 2014-15: Sverre Baard Strand.

Styret 2015/2016:

President: Hans Frivold
Past President: Sverre Baard Strand
Sekretær: Per Olav Leren
Kasserer: Ove-Mikal Blakset
Innkommende president: Velges senere
Ungdomskontakt: Hans Frivold

Styret 2014/2015:

President: Sverre Baard Strand
Past President: Øyvind Krokeide
Sekretær: Hans Frivold
Kasserer: Ove-Mikal Blakset
Innkommende president: Hans Frivold
Ungdomskontakt: Hans Frivold