Prosjekt Bartira

Bartira Moraes Freitas kom til vårt møte 13. mai 2013 for å takke for vår støtte til hennes sosionomutdannelse, et 4 års universitetsstudium.

Bartira i RRK
Bartira Moraes Freitas besøker RRK. Her sammen med president Øyvind Krokeide.

Bakgrunn

I nabobyen til Rio de Janeiro, Niterói, bor det 450.000 personer. 150.000 av disse bor i byens nesten 100 favelaer. I favelaen Morro do Grota, er Bartira Moraes Freitas (32) en av lederne. Hun ble oppdaget av Nancy Rotenberg som administrerer NGO hjelpearbeidet i Niterói. Nancy Rotenberg vokste opp på Spikkestad, men flyttet til Brasil der hun nå har bodd i over 20 år. Bartira organiserte hjelpearbeid i sin favela, med blant annet matutdeling. Videre drar hun rundt i favelaen og ser etter om det er noen som trenger hjelp.

Prosjekt Bartira ble oppfattet som svært spennende, og det var naturlig for Nancy Rotenberg å ta kontakt med hjembygden og Røyken Rotary klubb. Rotary har jo arbeidsmoral, yrkesetikk og fagutdanning som sine hovedområder. Røyken Rotary klubb fant dette prosjektet så interessant at de valgte å gi sin støtte til utdanningen. Bartira startet ved universitetet i Rio i januar, og har nå sluttført vårsemesteret med svært gode resultater! Utdanningen vil ta 3 år – og vil nærmest kunne sammenlignes med vår sosionom utdanning. Røyken Rotary klubb betaler for skolepengene, som er ca. 1.000 kroner i måneden. Røyken Rotary klubb er svært stolte over å ha støttet dette prosjektet.