Starten av Røyken Rotary Klubb i 1971

Starten av Røyken Rotary Klubb

I 1971  kom en velkledd herre inn i DnC og ba om å få en samtale med banksjef Ottar Gjævert . Han presenterte seg som Peter Wessel. Som representant for Drammen Syd Rotary Klubb ville han lufte muligheten av å få i gang en tilsvarende klubb i Røyken. Og han klarte etter hvert å overbevise banksjefen om behovet.  Gjævert på sin side hadde et betydelig kontaktnett slik at man kunne komme i gang. 5. oktober 1971 ble klubbens charterdato og med Drammen Syd som fadder.Klubbmøtene ble de første årene avviklet på torsdagskveldene i bankens lokaler i Røyken sentrum. Gjævert var president både ved oppstarten og i 1972/73. Noen få år ble møtene holdt i firma FuruTres kantine på Auvi for så å flytte til lokalet Høyenhall hvor de fortsatt holder til. Og møtetiden er etter hvert flyttet til mandager.

Allerede i 1974 innstiftet klubben hedersprisen «Gutten i Røyken». Den tar sikte på å hedre de som gjør en stor medmenneskelig og uegennyttig innsats som ellers går upåaktet hen. Hittil er prisen delt ut 23 ganger. I 1987/88 gjennomførte klubben et stort reiselotteri. Dette innbrakte store summer til Rotarys PolioPlus-prosjekt.

Røyken Rotary klubb er fadder til to andre klubber, Hurum RK i 1977 og Raukvin RK i Røyken i 1988.