Prosjekter

Semiaden 2016

Søndag 11. sept. 2016

Røyken Rotary Klubb er også i år medarrangør i Semiaden sammen med Rotary-klubbene Asker, Nesbru, Skaugum, Hurum og Raukvin. Les om Semiaden på www.semiaden.no.

Program for Semiaden / Arena og Tveiter – 2016

Hovedarena: NaKuHel-senteret

Konferansier: Trond Evensen

10:00 Åpning av boder, stands og salg av deltakerbevis/løypekart og             loddsalg i kunstlotteriet.
11:00 Offisiell åpning
Hilsen fra Rotarydistriktet v/Leif Agnar Ellevset
Offisielle gjester:
Askers ordfører, Lene Conradi, Hurums ordfører,
Monica Vee Bratlie og Røykens ordfører, Eva Norén Eriksen
11:15 Konsert ved Bondi og Vettre skolekorps
12:00 Underholdning ved Asker Spell og Danselag
 12:45 Underholdning og allsang, ved sangkoret «Alf»
13:15 Latinamerikansk folkemusikk ved gruppen KIMUTAY.
14:30 Jubileumskonsert ved Sissel Heibek (sopran) og Kristian Hernes (piano)
16:00 Avslutning

«Barnas verden» på Tangen

11:00 -15:30 Aktiviteter for de yngste: Leker, ansiktsmaling, spill og moro m.m.,        ved studenter fra Fagskolen Helse og miljø, Folkeuniversitetet Sør- Øst

Aktiviteter og underholdning på Tveiter Gård

11:00-14:00 Saueklipping (tidspunkter opplyses på stedet)
11:00-15:30 Hesteskokasting – Pil og bue.
11:30-12:00 Borgen Skolekorps

http://semiaden.no/

Semiaden 2015

Røyken Rotary Klubb er også i år medarrangør i Semiaden sammen med Rotary-klubbene Asker, Nesbru, Skaugum, Hurum og Raukvin. Les om Semiaden på www.semiaden.no.

Semiaden er et tur- og aktivitetstilbud med positive natur- og kulturopplevelser, som samler familier og andre i Semsvannsområdet – Askers 1000 årssted. Hovedinnholdet retter seg inn med primært til  barn og unge, men tilbudene omfatter også voksne deltakere.

Program søndag 13. september

Semiaden 2015 Program

Semiaden er lagt opp som en tur rundt Semsvannet i Asker med interessante, morsomme og lærerike poster underveis.

Semiaden 2015 Løypekart

Det er et bredt program med turløyper, poster, aktiviteter og underholdning, og hvor mange frivillige lag og organisasjoner er bidragsytere.

Støtte til NaKuHel-senteret

All innsats baserer seg på frivillighet og overskuddet av arrangementet skal i sin helhet gå som støtte til stiftelsen NaKuHel-senteret. (Natur-Kultur og Helse).

NaKuHel tilbyr natur- og kulturopplevelser gjennom deltakelse i sosiale felleskap og et stort antall gruppeaktiviteter. Målet er at deltakerne skal oppnå en positiv helseeffekt, økt trivsel og bedre mestring. NaKuHel fremstår som et viktig virkemiddel innenfor arbeidet med Folkehelsen.

«Prosjekt Bartira»

Bartira Moraes Freitas kom til vårt møte 13. mai 2013 for å takke for vår støtte til hennes sosionomutdannelse, et 4 års universitetsstudium.

Bartira i RRK

Bartira Moraes Freitas besøker RRK. Her sammen med president Øyvind Krokeide.

Bakgrunn

I nabobyen til Rio de Janeiro, Niterói, bor det 450.000 personer. 150.000 av disse bor i byens nesten 100 favelaer. I favelaen Morro do Grota, er Bartira Moraes Freitas (32) en av lederne. Hun ble oppdaget av Nancy Rotenberg som administrerer NGO hjelpearbeidet i Niterói. Nancy Rotenberg vokste opp på Spikkestad, men flyttet til Brasil der hun nå har bodd i over 20 år. Bartira organiserte hjelpearbeid i sin favela, med blant annet matutdeling. Videre drar hun rundt i favelaen og ser etter om det er noen som trenger hjelp.

Prosjekt Bartira ble oppfattet som svært spennende, og det var naturlig for Nancy Rotenberg å ta kontakt med hjembygden og Røyken Rotary klubb. Rotary har jo arbeidsmoral, yrkesetikk og fagutdanning som sine hovedområder. Røyken Rotary klubb fant dette prosjektet så interessant at de valgte å gi sin støtte til utdanningen. Bartira startet ved universitetet i Rio i januar, og har nå sluttført vårsemesteret med svært gode resultater! Utdanningen vil ta 3 år – og vil nærmest kunne sammenlignes med vår sosionom utdanning. Røyken Rotary klubb betaler for skolepengene, som er ca. 1.000 kroner i måneden. Røyken Rotary klubb er svært stolte over å ha støttet dette prosjektet.

 «Gutten i Røyken»

Røyken Rotary Klubb innstiftet i 17.10.1974 en hederspris i form av en statuett som ble hetende «Gutten i Røyken». Vedtektene ble vedtatt samme dato.

Fra 1997/1998 ble hedersprisen et kunsterisk verk (akvarell, maleri).

I april 2013 ble vedtektenes pkt. 3, andre ledd endret fra «Statuetten kan ikke deles ut til medlemmer av Røyken Rotaryklubb eller til kone, barn eller foreldre til klubbens medlemmer» til «Statuetten skal fortrinnsvis deles ut til personer uten tilknytning til Rotary.

Vedtekter for utdeling av statuetten ”Gutten i Røyken”.

  1.  Statuetten kan deles ut en gang hvert år.
  2.  Den er ment å være en hedersbevisning for uegennyttig og medmenneskelig innsats, og deles fortrinnsvis ut til kandidater hvis innsats ellers går mer upåaktet hen.
  3.  For å få statuetten må kandidaten bo i Røyken kommune og/eller den innsats som legges til grunn for utdelingen må ha tilknytning til Røyken.
  4. Statuetten skal fortrinnsvis deles ut til personer uten tilknytning til Rotary.
  5. Samfunnstjenestekomiteen har ansvaret for innsamling av forslag til kandidater. Forslag innhentes fra klubbens medlemmer og fra andre kilder. Alle forslag må begrunnes så utførlig som mulig. Videre må samfunnstjenestekomiteen gjennomgå forslagene, innhente tilleggsopplysninger etc., slik at komiteen kan samle seg om ett forslag som oversendes styret.
  6. Styret som har den avgjørende behandling må påse at kandidaten oppfyller vedtektenes krav. Derpå blir kandidaten forespurt om han/hun vil ta imot statuetten.

Mottagere av hedersprisen ”Gutten i Røyken”

År Navn Hjemsted Begrunnelse
1974 Harry Holm Slemmestad Innsats for eldre i Slemmestad.
1975 Frantz Frantzen Spikkestad Innsats for ungdom.
1976 Ingen utdeling
1977 Slemmestad Sanitetsforening Slemmestad Førskole mm.
1978 Peder Kirkerud Slemmestad Speiderarbeid.
1979-1982 Ingen utdeling
1983 Bjørn Ski Dalbø Innsats for funksjonshemmede.
1984 Ingen utdeling
1985 Bernt Bærem Svendsen Spikkestad Innsats for lokalhistorien.
1986 Erling Karlsen Slemmestad Innsats for unge.
1987 Ole Rud Spikkestad Innsats for friluftsliv, ROS-hytta mm.
1988 Toril Høyvang Slemmestad Innsats for unge.
1989 Åse Lien Aaberg Hyggen Innsats for speidere.
1990 Røyken Sanitetsforening Røyken Almennyttig innsats over lang tid.
1991 Ingen utdeling
1992 Elin og Per Steinsveen Slemmestad Arbeid for Røyken Handicapidrettslag.
93 Olav Karlsen Slemmestad Innsats for idrett mm.
1994 Birger Henriksen Slemmestad Stor hjelpsomhet i drosjeyrket.
1995 Bjørn Brønner Heggedal Innsats for lokalhistorie og friluftliv i Røyken.
1996 Lillian Moe Slemmestad Innsats for funksjonshemmede.
1997 Karl Hansen Initiativ for dannelse av Foreningenmot stoffmisbruk.
1998 Ingen utdeling
1999 Ingen utdeling
2000 Heidi Hesselberg Løken Åros Innsats for barn og unge i Røyken Skoles Musikkorps.
2001 Ole Eldar Kjølen Mellom-Bø Innsats for barne- og ungdomsidrett.
2002 Ingen utdeling
2003 Lars Thomas Pettersen Spikkestad SOS Barnebyer og foreldreløse barn.
2004 Ingen utdeling
2005 Olaug Lio Spikkestad Innsats i Røyken o-lag.
2006 Einar Ølstad Røyken Innsats for Røyken Skoles Musikkorps, Høyenhall mm.
2007 Olaf Skryseth Røyken Innsats for Røyken historielag.
2008 Øistein Rian Slemmestad Innsats for musikklivet i Røyken.
2009 Gunnar Asbjørn Thue Røyken Innsats for Herstadhei turisthytte.
2010 Else Marie Bryhn Slemmestad Innsats for Slemmestad kapell; design av Røyken-bunaden.
2011 Ingen utdeling
2012 Ingen utdeling
2013 Ove Mikal Blakseth Lier I.L. ROS (fotballdommer), bridgeklubber mm.
2014 Ingen utdeling
2015 Røyken MC-Ravnene v/Hans-Peter Lannestedt og Rolf Grant Johnsen Røyken Trygghet for ungdom i lokalsamfunnet.