Statsbudsjettet for 2023 – realisering av Hurdalsplattformen?

Klubbens egen Arnulv Lemme om statsbudsjettets hovedtrekk i foredrag 05.12.2022

Arnulf Lemme i tilsvarende situasjon 2014

Det er en tradisjon i Røyken RK at Arnulv orienterer om neste års statsbudsjett – for en interessert forsamling.

Hans presentasjon kan lastes ned ved å klikke her – eller skrolle nedover på siden.

Statsbudsjettet-2023