D for D-dag – kampen for Europa (og hvorfor invasjonsdagen ble 6. juni)

Det er 75 år siden invasjonen i Normandie 6. juni 1944, og hendelsen er markert mange steder og på mange måter. I Røyken Rotaryklubb skjedde markeringen ved foredrag v/Åge Borg-Andersen 7. oktober 2019.

Fra møtereferatet sakses det følgende (gjengitt i kursiv):

Åge har vært på tur til bl. a. London og Normandie og oppsøkt de stedene som hadde en helt sentral betydning for D-dagen 6. juni 1944 og den etterfølgende allierte invasjonen av Tyskland. Åge holdt et meget interessant foredrag om:

 • Innledningen til 2. verdenskrig
 • Forberedelsen til invasjonen
 • Dechiffrering
 • Etterretning, agenter og dobbeltagenter
 • Hvorfor ble dagen 6. juni valgt som D-dag
 • Invasjonen på D-dagen i 1944
 • Norges bidrag ikke bare av militær betydning

Visste du at en norsk meteorolog, Sverre Petterssen, var en sentral person i værvarslingen som ga Supreme Commander Dwight Eisenhower avgjørende råd i beslutningen om dato for invasjonen? Visste du at invasjonen var planlagt til den 5. juni, men at meteorologen 2 dager tidligere varslet uvær med veldig sterk vind slik at hele invasjonsstyrken ble satt på «hold», og de tidligste fartøyene måtte gå i havn igjen?

Sverre Petterssen mottok senere et takkebrev fra Eisenhower. Det kan du lese helt nederst på siden. Brevet er kopiert fra «Kuling fra nord».

Her følger lysbildene som Åge viste og kommenterte til (bla ved å bruke pilene nederst):

D-Day-6-June-1944-rev

USA ved en korsvei

Hvor vi er og hvor vi går. Foredrag av Drew Rodgers, Kornmagasinet 9. sept. 2019

Drew Rodgers er tidligere amerikansk statsborger, men har bodd I Norge i nesten 40 år.

Han har holdt foredrag ved fire amerikanske høyskoler og universiteter, i tillegg til BI og Høyskolen i Oslo og Akershus, hvor han underviste i internasjonal forretningskommunikasjon.

I tillegg har Rodgers undervist American studies ved alle disse universitetene.  Han har publisert 8 lærebøker – to av dem gjennom det velansette Cambridge University Press.

Presentasjonen (18 sider) vises nedenfor. Bla ved bruk av pilene nederst i venstre hjørne.

Hvor-vi-er-hvor-vi-går-Drew-Rodgers-2019-09-09-

Klimavennlige skolebygg i Røyken

Lasse Nardjord Thue (V) holdt (02.09.2019) et engasjerende innlegg som omhandlet alle vesentlige forhold rundt de nye skolene Sydskogen og Torvbråten skoler i Røyken.

Lasse med bakgrunn fra Slemmestad var utvekslingsstudent sponset av Røyken Rotary i USA 1992 – 1993. Videre har Lasse vært medlem av kommunestyret (for Venstre), formannskapet og varaordfører i Røyken kommune i perioden 2002 – 2007.

Lasse har vært leder av planutvalget i bygningsrådet og leder av styringsgruppen for Sydskogen og Torvbråten skoler.

Presentasjonen (29 sider) vises nedenfor. Bla ved bruk av pilene nederst i venstre hjørne.

Foredrag-Klimavennlige-skolebygg-i-Røyken

Pionertida i norsk oljeindustri

Olav Andenæs i Røyken Rotary 26. august 2019

Presentasjonen (27 sider) vises nedenfor. Bla ved bruk av pilene nederst i venstre hjørne.

Dette var et fellesmøte med Raukvin og ble avholdt på Høyenhall. Det møtte 12 medlemmer fra vår klubb og 5 fra Raukvin.

Temaet for dagens møte var et foredrag av Olav Andenæs med tittel

» PIONERTIDEN I NORSK OLJEINDUSTRI»

Olav er utdannet skipsingeniør fra NTH fra 1973. Han begynte å jobbe i Aker gruppen og var med på overgangen fra skipsbygging til bygging av oljeplattformer.

Han jobbet i Aker i hele sin yrkeskarriere og var med i ledergruppen som utviklingsdirektør.

Olav holdet et meget interessant foredrag med en historisk oversikt fra den spede begynnelse til dagens avanserte teknologiske løsninger.

Samtlige foiler fra foredraget finnes vedlagt for spesielt interesserte.

Fra min egen notatblokk gir jeg her noen stikkord; 

 • 1962 – Phillips petroleum sender brev til norske myndigheter og tror at deres funn i Nederland kan ha betydning for mulige reservoarer i Nordsjøen
 • 1965 – Delelinjeavtalen mellom Norge og Storbritannia ble underskrevet etter godt pionerarbeid av Jens Evensen
 • 1965 – Den første konsesjonsrunden ble utlyst 13/4 -65 og det ble tildelt 22 utvinningstillatelser
 • 1966 – den amerikanske riggen Ocean Traveller boret de første brønnene i Nordsjøen
 • 1969 – lille juleaften ble Ekofisk funnet og starten for norsk oljeindustri begynte

Olav poengterte særlig norsk evne til endring og tilpassing som viktige suksess faktorer med bl. a:

Oljevirksomhet kan deles i tre faser

 1. LETING – kartlegging av geologi med seismikk for å finne potensielle reservoarer
 2. BORING – leteboring for å finne oljeholdige reservoarer og boring av produksjonsbrønner
 3. PRODUKSJON – stabilisering av olje og gass for videre transport samt videreforedling av produkter for markedet

Olav påpekte at oljereservoarene i Nordsjøen kan være 1500 til 3000 meter under sjøbunnen. 

Oljefunnene der økte etterspørselen etter flytende borerigger. Norske reder så mulighetene og investerte i slike innretninger og norsk industri fikk nye oppgaver.

Før Nordsjøen var stål dominerende som plattformstruktur på havet og Aker H-3 plattformen som det ble bygget over 50 av, ble 1970-80 årenes arbeidshest i Nordsjøen

Det forløsende for aktiviteten utenfor norske kysten ble imidlertid betongplattformer.

Norsk industri har vært og er en kreativ aktør i oljebransjen. Ny teknologi med flytende produksjonsplattformer og undervannsanlegg har gitt billigere løsninger.

Som eksempel viste Olav bilde av Troll- A betongplattformen som er den høyeste og en av de tyngste som er bygget.

Et annen utvikling som Olav påpekte er at norske skipsverft kom med bedre forsyningsbåter. De første båtene som kom fra Mexico-gulfen tålte ikke stormene i Nordsjøen. Norske redere ble verdensledende på forsyningstjenester og ble en global aktør.

Og ikke minst påpekte Olav at norsk oljevirksomhet også er store i et internasjonalt perspektiv med bl.a;

 • Vår omstillingsevne til oljeindustri på 70 tallet har vakt oppsikt
 • Utbyggingsprosjektene ble gjennomført strukturert og forutsigbart
 • Høyt produserende reservoarer og store dimensjoner på anleggene
 • Norge er ledende på betongteknologi
 • Norsk sokkel har vært et laboratorium for utvikling av undervannsteknologi
 • Norsk myndighets-regime er effektivt og modell for mange andre oljenasjoner
 • «Oljefondet» er et eksempel for andre

Olav avslutte sitt spennende foredrag med følgende påstanden;

«DET ER INGEN SOLNEDGANG FOR NORSK OLJEVIRKSOMHET ENNÅ»

Pionertida-i-norsk-oljeindustri-Røyken-Rotary

Semiaden 2019 går av stabelen søndag 22. september

Velkommen til Askers store familiedag ved Semsvannet!

Røyken Rotaryklubb er medarrangør av Semiaden også i år.

Mikkel Sem, Rotaryklubbene og NaKuHel Asker inviterer familier, turgåere, barn og voksne til en spennende dag med utforskning av Semsvann-området sin unike natur og kultur!

Dette blir en dag fylt av undring, utforskning, vafler og gode opplevelser.

Ridning, kajakkpadling, pil og bue,  klatretårn og mye, mye mer! Se aktivitetslisten nedenfor!

Les mer om Semiaden på http://semiaden.no/

Serveringssteder

 1. Ved NaKuHelsenteret/Smia,  Semsveien 168, 1384 Asker
 2. Tangen
 3. Bryggerhuset (Tveiter gård)
 4. Brua i Holtsmarksvei

Rundtur i Heggedal sentrum – utbygninger, kulturminner, vassdrag

Nesbru Rotary Klubb inviterer til sommermøte 08. juli.

Dato: 08 juli Tid: Oppmøte kl 18:00 
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved foten av trappen til Heggedal stasjon.

Vi vandrer i sentrum, langs kanten av Gjellumvannet og langs Kistefossdammen til demningen.

Ca. 1 ½ time. Velkommen, ta gjerne med venner eller andre interesserte.

Med vennlig hilsen

Thorstein Abrahamsen

President 2019/2020
Nesbru Rotary Klubb
www.nesbru.rotary.no

Mobil: 90924602