Siri Barfod fra Skaugum Rotaryklubb om «ALTERNATIV JUL I ASKER»

«Alternativ jul i Asker» fikk kommunens frivillighetspris i 2022

Referat v/Arnulv Lemme

Til møtet 16.01.2023 hadde klubben vært så heldig å få Siri Barfod fra Skaugum Rotaryklubb til å holde foredrag om

«ALTERNATIV JUL I ASKER – for de som ønsker et større fellesskap og faller utenfor den tradisjonelle julefeiringen».

Det inviteres til «Alternativ jul i Asker»!

Siri har vært medlem i Skaugum RK siden 2005 og har hatt en rekke tillitsverv i klubben bl.a som president i 2008/2009.

Hun er utdannet advokat og driver i dag advokatpraksis i Drammen.

Siri holdt et spennende foredrag om bakgrunnen for prosjektet, klubbens engasjement, organiseringen og gjennomføringen, bidrag og støtte fra næringsliv/privatpersoner, kom­munens bidrag og litt om fremtiden.

Glade arrangører av «Alternativ jul i Asker»

Fra min notatblokk noterer jeg:

 1. Alternativ jul i Asker startet rundt 2006 som er arrangement i regi av Frelsesarmeen
 2. Asker kommune la høsten 2010 ut invitasjon til diverse ideelle organisasjoner , bl.a. Skaugum Rotayklubb og det satte i gang «noe» i Siri.

Arrangementet ble overtatt av Skaugum Rotaryklubb i 2010 og feiringen ble da flyttet til Venskaben.

Daværende president , Ole Hoem, mente det var en god ide dersom noen ildsjeler i klubben kunne bidra bl.a. som vertinner og frivillige. Selv stilte presidenten opp som julenisse det året.

I 2011 ble daværende leder i Asker Sentrum AS, Vibeke Glosli, med som en av to vertinner sammen med Siri.

 • Handelsstanden i Asker, har vært bidragsyter hele veien og med Asker Sentrum AS som koordinator mht. mat, gaver, blomster – og «Den glade baker» med auksjon av julegris.
 •  Organisering er en stor oppgave med bl.a.
 • Skaugum Rotary har bankkonto og det formelle ansvaret.
 • Frivillighetsentraler i Asker holder lokaler, distribuerer innbydelse, informerer om festen og tar i mot påmelding av gjester.
 • Vibeke og Siri har ansvaret for hjemmesiden www.alternativjulasker.no  og får fatt i og koordinerer de frivillige, ringer gjestene, lager kjørelister og pakker inn gaver.
 • De frivillige gjør en kjempejobb, bl.a.
 • Vertskap i festsalen, ivaretar sikkerhet, betjener gaderober, er kokker, serverer/rydder, tar oppvaksen, ordner julegaver;
 • Underholdning, julenisse, transport til/fra osv.
 • Hvem er så gjestene;

De som ønsker et større fellesskap juleaften, de som faller utenfor den tradisjonelle feiringen, det er gamle/unge/invandrerbakgrunn/.

Familier i oppløsning/en av foreldrene jobber juleaften,  totalt ca 80 personer på Venskaben hvorav 50 gjester og 30 frivillige, gjestene inviteres fra klokken 15-18

 • Utfordringer
 • Vi vet aldri hvor mange gjester og frivillige før tett opp til, vanskelig å si nei i siste liten til gjester, må sette en grense for antall frivillige;
 • Pakking av gaver tett opp til 24/12, pynting 23/12
 • Fremtiden

 Asker kommune ønsker arrangementet og en sentral politiker sier:

 «Julaften-arrangementet er viktig og verdifullt, både for de som er gjester og de som er hjelpere. Også for det store fellesskapet, som ikke deltar direkte, har det verdi å vite at slike sammenkomster arrangeres. Skaugum Rotarys og Siris rolle er høyt verdsatt og jeg håper virkelig at dette fortsetter»

Og som TAKK FOR INNSATSEN FIKK «ALTERNATIV JUL I ASKER» KOMMUNENS FRIVILLIGHETSPRIS I 2022 

Siri avsluttet sitt foredrag med å si at det er et sårbart arrangement og med kun 2 vertinner.

Det er alltid behov for frivillige. Og da kommer spørsmålet om en bør ha en arrangørgruppe/samarbeid bestående av personer også fra andre Rotary klubber i kommunen.

Mandag 5. november ble Asker kommunes frivillighetspris for 2022 delt ut i Asker kulturhus. Prisen gikk til Alternativ jul Asker. F.v. bildekunstneren Torun Alexandra Johannessen, prismottaker Siri Barfod, ordfører Lene Conradi og leder i Asker kommunes utvalg for medborgerskap Kari Sofie Bjørnsen. Foto: Erik Thompson