Bistand/u-hjelp – hensikten er god men hvorfor er det så vanskelig å oppnå gode resultater?

Foredrag v/Alf Jørgen Lyngra 30. januar 2023.

Alf Jørgen Lyngra holder foredrag om bistand/u-hjelp

Alf Jørgen Lyngra er utdannet vannkraftingeniør og med jobb i Norconsult har han deltatt i prosjektering av vannkraftanlegg mange steder i verden. Han har jobbet i Sør- og Mellom Amerika, Nepal, Etiopia og i Afghanistan.

Dette har vært prosjekter som er finansiert av NORAD, svensk/dansk u-hjelp, FN, Verdensbanken og andre utviklingsbanker som ledd i utviklingshjelp.

Dette har medført besøk til steder langt utenfor storbyer og turistmagneter, med vandringer ute i bushen kombinert med ingeniørarbeid på kontor og bosted på hotell.

I foredraget tok han opp en rekke problemer knyttet til bistand/utviklingshjelpen, bl.a. med henvisning til forfatter/professor i statsvitenskap Terje Tvedt som bl.a. i boken «Det internasjonale gjennombruddet» lanserer utrykket – Det Humanitær-politiske Kompleks- hvor vår utenrikspolitikk i 1960 årene ble gjennomsyret av en GODHETSTANKEGANG.

********

Arnulv Lemme har laget et meget fyldig referat av Lyngras foredrag som kan leses/lastes ned HER. (Referatet i pdf-format kan leses lenger ned på siden.)

********

Kommentarer etter foredraget gikk bl.a. på at selv om det er uheldige sider ved u-hjelpen, og at det er noen (mange?) feilslåtte prosjekter, kan vi allikevel ikke unnlate å yte bistand til fattige land. Det handler også om at rike land på være med på å utjevne ulikhetene i verden.

Et meget godt besøkt møte i Røyken Rotaryklubb 30.01.2023 – 23 medlemmer lyttet til Lyngras foredrag.
REFERAT-FRA-MOTE-30-01-2023-Lyngra