Klimaoppsummering – hvor står vi?

Vårt medlem Åge hadde dagens foredrag med tittelen OPPSUMMERING AV KLIMAMØTE  I SHARM EL-SHEIK OG MONTREAL-AVTALEN OM NATUR.

Åge er utdannet cand.real fra UiO med fagene matematikk, fysikk og geofysikk (herunder bl.a. meteorologi og «den faste jord»). Han har i alle år vært svært opptatt av klimaendringen som har funnet sted de siste 50 årene og ikke minst konsekvenser det får for oss og kommende generasjoner.

Første bilde som plasserer vår klode i et større perspektiv, inkl. sitat av Carl Sagan: «Look again at that dot. That’s here. That’s home. That’s us. … the pale blue dot, the only home we’ve ever known.”

Det viste seg at innledningen i foredraget, der han bl.a. satte utviklingstrekk der befolkningsvekst, global temperatur og CO2-innholdet i atmosfæren opp mot hverandre, genererte så mye engasjement at tiden gikk med til temaet atmosfæriske og klimamessige forhold.

Møtet ble avsluttet med forslag om at Åge bør inviteres til å fortsette foredraget ved en senere anledning.

Lysbilder vist under foredraget nedenfor.

Bilder-vist-230213

Etterord: Fortsettelsen på foredraget er satt inn i møteprogrammet 27. mars.