Er klimakrisen bare en stor bløff?

«Klimarealist» Ole Henrik Ellestad i Røyken Rotaryklubb med foredraget «Hvorfor det ikke er noen klimakrise» 27. mars 2023.

Ellestad er ex. forskningsdirektør ved SINTEF, professor II ved UiO, adm. direktør for Norsk Regnesentral og direktør for området for naturvitenskap og teknologi i Norges forskningsråd. Etter endt yrkeskarriere har Ellestad engasjert seg til Klimarealistene.

Ole Henrik Ellestad (Foto: Arne Østlie)

Ellestad åpnet foredraget med å sitere Stephen Hawkings:

«The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.»

Dermed var tonen satt for det som skulle komme – nemlig at IPCC (International Panel of Climate Change» i sine rapporter (6 stk) fra 1990 til 2022 farer med usannheter fordekt som kunnskap. Følgelig er de fleste, fra FNs generalsekretær António Guterres til miljøminister Espen Barth Eide til Greta Thunberg, grundig lurt. IPCC-rapportene er bare resultatet av at forskermiljøene bak rapportene skal få penger til å holde liv i seg selv, og innholdet i rapportene er politisk styrt – ifølge Ellestad.

Etter foredraget ble det fra salen satt ord på det mange følte, etter å ha overvært en stor mengde grafer ment å underbygge påstanden om at IPCC og de tusenvis av forskere bak tar feil og at det ikke er noen klimakrise:

«Sitatet fra Stephen Hawkings kan vel like godt gjelde for Klimarealistene – så hvem skal man tro på?«

Ellestad benyttet mye statistikk i diagramform og referanser til tidsskrifter og bøker for å underbygge sine konklusjoner, noe som gjorde det vanskelig å følge argumentasjonen. Referenten hadde derfor en stor utfordring, men fra notatblokken* hentes følgende av Ellestads påstander:

CO2 er ikke problemet ettersom CO2 er en svak klimagass. Vanndamp er den desidert kraftigste klimagass/klimapåvirker og årsaken til at det er levelig på kloden. De øvrige klimagasser er neglisjerbare.

FN og de som styrer dagsordenen blander sammen roller. FN’s klimapanel (IPCC) bestemmer hva som skal stå i rapporten.

Ellefsen hevdet at etter varmeperioden i tiårene rundt 1940 ble det kaldere og verden var opptatt av den kommende istid i 1960-70 årene. Han hevdet at «klimaalarmistene» vil innbille folk at oljeselskap og andre energiprodusenter visste at klimaendringene var menneskeskapte. Dette falske eventyret får plass i vitenskapens mest prestisjefylte journaler og videreformidles av ukritiske medier, inkludert NTB. Men naturens dominerende klimavariasjon skyldes endringer i solinnstråling, Jordens endringer i banen og variabelt skydekke.

Dagens ledende eksperter innen beregning av klima omtaler modellenes begrensninger, at de beregner for høye temperatureffekter fra CO2-økning, og at de hele tiden har dårlig forståelse av skyenes dominerende betydning (dekker 66 +/-3% av kloden).

I perioden 1997-2015 steg CO2. Ingen temperaturstigning i perioden. Årsak at det kom inn mer sollys.

Ingen teoretisk grunnlag for et «tipping point». Det blir kaldere. Parisavtalen gir ingen forbedringer.

Hvem har sagt hva klodens optimale temperatur skal være? Og hvor blir det av dommedag? Kloden er i markant forbedring.

CO2 effekten relevant først etter 1950. Økt CO2 er positiv for plantene. Ingen tendenser til økt ekstra effekt. Kloden er blitt 15% «grønnere».

  • Grønland like varm nå som i 1930.
  • Klimapanelets modeller stemmer dårlig med observasjonene.
  • Uenighet om hva som er optimal temperatur på kloden.
  • CO2 og temperatur varierer uavhengig av hverandre.
  •  Klimaet påvirkes av Jordens hellning. 
  • Variasjon i global middeltemperatur. Isen minker i Arktis og øker i Antarktis. Jetstrømmer avgjørende for temperaturendringene.
  • FN klimapanel spår miljøkatastrofe. Havnivået stiger 1,8 mm pr. år.
  • CO2 varmer ikke opp havet.
  • Ingen tendenser til ekstremvær/hetebølger.
  • Snøsmeltingen på Alpebreene varierer naturlig over tid.

*) Referent: Arne Østlie

Etterord

Det er flere anerkjente forskere som har tatt til motmæle til Ellestad og klimarealistene.

Klikk på lenkene nedenfor og se innleggene fra Eystein Jansen (Universitetet i Bergen) og Pål Prestrud (Cicero).

https://geoforskning.no/vitenskap-eller-feilinformasjon-om-klima/ Vitenskap eller feilinformasjon om klima (Forfatter: Eystein Jansen (født 28. februar 1953) er professor i klimaforskning ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret (BCCR) i Bergen. Siden 2022 har han også vært visepresident med ansvar for naturvitenskap og teknologi i Det europeiske forskningsrådet.) 2017

https://bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/er-dette-en-akademisk-klimadebatt (Forfattere: Eystein Jansen Professor/Direktør Bjerknessenteret for klimaforskning, Pål Prestrud
Seniorrådgiver CICERO Senter for klimaforskning) 2013

https://forskning.no/klima-kronikk/kronikk-kan-ellestad-dokumentere-sine-pastander/1180032 (Forfatter: Pål Prestrud seniorrådgiver i CICERO) 2010