Peter Persson og Røykenmilas Venner ble begge «Gutten i Røyken» for 2022

Fortellingen om Røykenmila gjør Peter Persson og Røykenmilas Venner til verdige mottagere av «Gutten i Røyken»-prisen for 2022.

Det store høydepunktet på klubbmøtet 6. mars 2023 var utdeling av «Gutten i Røyken»-prisen for 2022 til Peter Persson for hans initiativ til oppstart av og driften av Røykenmila i mange år.

Røykenmila og Røykenmilas Venner  gjør en kjempeinnsats for nærmiljøet og ikke minst det å motivere folk til å komme i gang med trening.

Prisvinnerne Peter Persson med bildet «Etter marsjen» og Espen Olsen, Røykenmilas Venner, med plakett.

Det er derfor en stor glede for Røyken Rotaryklubb å tildele prisen til Peter Person i form av et flott bilde med den dekkende tittel «Etter marsjen» av kunstneren Randi Bjerkås Lyngra fra Hyggen. Skiltet «Gutten i Røyken 2022» er påsatt nederst på rammen.

Persson lykkes i å samle en gruppe engasjerte mennesker som ble til stiftelsen Røykenmilas Venner – med formål å arrangere aktiviteter og idrettsarrangement i Røyken kommune.

Derfor ble også «Gutten i Røyken» tildelt Røykenmilas Venner representert ved Espen Olsen som fikk prisen i form av et diplom og en pengegave på 5 000 kr.

Les innlegget i RHAs nettavis og RHAs papiravis.

President Erik Ax og forslagsstiller Kristian Wear flankerer prisvinnerne. I midten ÅgeBA, «Gutten i Røyken» komiteen.

Peter Persson og Espen Olsen, som er nåværende leder i organisasjonen Røykenmilas Venner, fortalte om historien og driften av Røykenmila.

Fra Peter sin orientering nevnes;

Han var den sentrale initiativtaker for oppstarten av Røykenmila. Peter fikk med seg noen sentrale firmaer og organisasjoner som Sport 1 Røyken, sitt eget Classic Pizza, lokalavisa RHA, iL ROS og Røyken Orienteringslag. I tillegg var Røyken Kommune sentral og gav økonomisk støtte i oppstartsåret.

Allerede første året var det over 1200 personer som møtte opp søndag 7 september 2014 både til løpsaktivitet og andre aktiviteter.

Røykenmila er i utgangspunktet et løpsarrangement som foregår i Kjekstadmarka med aldersklasser for voksne og juniorer samt tur/aktivitetsløp for både voksne og barn. I arrangementtet inngår også konserter, oppvisninger, sponsorstands og andre aktiviteter slik at dette skaper en stor folkefest for alle aldersgrupper.

Røykenmila er således et resultat av godt dugnadsarbeid fra Røykenmilas Venner, engasjerte sponsorer og ikke minst god markedsføring via bl.a RHA.

Fra Espen sin orientering nevnes;

Allered fra starten av var Røykenmila en suksess. Dette takket være Peters engasjement og pågangsmot. Han har nedlagt et stort arbeid  med tilrettelegging, fått inn sponsorer og ikke minst gjennomføring av selve arrangemenetet sammen med de mange frivillige.

Startkontingent og sponsorinntekter har gitt betydelige inntekter og overskudd som igjen er blitt fordelt på lag og forreninger i Røyken. 

Det er siden oppstarten gitt tilbake over 4, 5 millioner. I dette inngår scatepark ved Midtbygda barneskole, 6 gapahuker, turveier i marka som også kan brukes av personer med rullestol, 18 benker plassert på ulike steder i Kjekstadmarka og tilskudd til bygging av frisbeegolfbane på Spikkestad skistadion.

Det er nå stiftelsen Røykenmilas Venner som styrer og drifter dette arrangementet.

I år går løpet av stabelen søndag 3.september. Røykenmila er et løp som ønsker å skape verdier i lokalmiljøet og være en aktivitetsdag for hele familien.

RHA-Peter-er-Gutten-i-Royken-rha-dot-no

RHA-Gutten-i-Royken-2023-03-16_-eAvis-print