Eiendomsutvikling på Slemmestad og i Gamle Røyken

ved Håkon Espeseth og Christian Bolstad fra eiendomsmegler Krogsveen.

Tekst: Steinar Forberg

Håkon Espeseth og Christian Bolstad (til venstre) fra Krogsveen med president Sigmund Fauske 11.03,2024.
Foto: Steinar Forberg

Presentasjon av Krogsveen

 • Etablert i 1975 av Gunnar Krogsveen – er eldste eiendomsmegler firma i Norge.
 • Siden 2018 eid av Pareto
 • Har 50 avdelings kontorer og totalt ca. 400 ansatte i Norge
 • Røyken kontoret på Rortunet etablert i år 2000 – har nå 6 ansatte
 • Har støtteapparatet til avdelingene i hele landet, sentralisert på Fornebu.

Utvikling på landsbasis

 • 80% av boligtransaksjonene i Norge, skjer i de fylkene Krogsveen er representert i – dvs. syd for Trondheim
 • Boligomsetningen i Norge steg jamt fram til og med 2021 – deretter ned vel 10%
 • Fra 2013 – 2022 steg snitt m2 prisene gradvis fra kr 32.066 til kr 51.697
 • Snitt prisutviklingen hittil i 2024 har vært på hele 4.5% – mindre stigning resten av året?

Lokalt Asker/Slemmestad

 • Bruktbolig omsetningen i Asker fra 2013 til 2019 lå stabilt på ca. 250 – 260 boliger, opp til 313 i 2020 for så å falle tilbake til tidligere ås volum
 • Snitt m2-pris øket fra kr 24.500 i 2013 til kr 40.800 2021, deretter ned 4,5% for 2023.
 • Endringene i boligprisene avhenger primært av endringer i rentenivået
 • Årlig prisøkning 2013 til 2019 lå på 2.3 – 3,1%, 2020 og 2021 3,5%, 4,5% i 2022 og 2023 3.0% og i januar i år hele 3%.
 • Regner med at prisnivået i Slemmestad området vil fortsett å øke noe fremover. I nærmeste fremtid fordi nybyggingen så omtrent har stoppet opp – dvs. redusert tilbud. Deretter fordi man venter noe rentenedgang. Nærheten av sjøen, ytterlige utbygging  med påfølgende bedring av tjenestetilbudet, indikerer fortsatt bra prisutvikling og god etterspørsel på boligmarkedet på og omkring Slemmestad i overskuelig fremtid.
 • Ny R-134 tunnel mot Drammen vil komme til å gjøre Spikkestad og Midtbygda området mer ettertraktet og dermed forvente bra prisutvikling også der.