Distriktsguvernør Torhild Hallre gjestet klubben vår 06.11.2023

Tekst: Arnulv Lemme

Denne mandagen fikk vi besøk av Torhild som er guvernør for distrikt 2310 og medlem i Oslo Rotaryklubb.

Hun startet kvelden med å ha et formøte med styret og noen komiteledere hvor vi fortalte om klubben vår.

Torhild la her særlig vekt på;

 • Hva engasjerer klubben? Når har vi det gøy?
 • Har vi behov for å utvide våre aktiviteter?
 • Hvordan foregår medlemsrekruttering i klubben?
 • Hva skjer med ungdomsarbeid i klubben?
 • Utnytter vi organisasjonens IT-systemer og sosiale medier?

Det er alltid interessant å få besøk av guvernøren og til det ordinære møte hadde et flertall av våre medlemmer møtt frem.

Didtriksguvernør 2310 Torhild Hallre Foto: ÅgeBA

Vi fikk høre en meget entusiastisk guvernør som etter å ha fortalt litt om seg selv – hun har bodd i Røyken i over 10 år og bor nå i Larvik – gav oss et flott foredrag om Rotary internasjonalt og mer lokale forhold under mottoet til RI-presidenten

                  »CREATE HOPE IN THE WORLD»

med vekt på Rotarys 7 innsatsområder;

 • Fredsbygging og konfliktforebygging,
 • Sykdomsforebygging og behandling, 
 • Vann, sanitær og hygiene,
 • Mødre og barnehelse,
 • Grunnleggende utdanning og leseferdigheter,
 • Samfunnsøkonomisk utvikling,
 • Beskytte miljøet.

Torhild formidlet entusiastisk at Rotary er en flott organisasjon å være medlem i med budskapet – Ingen andre kan tilby det samme.

Hun fortalt om internasjonale studieprogram inkludert ungdomsprogrammer, ungdoms­utveksling , korte opplæringsvideoer om Rotary og ikke minst det lokale RLI (Rotary Leadership Institute) som er et tre dagers kurs om Rotary og for alle medlemmene i klubbene våre.

Hun fortalte bl.a. om prosjekt «Hjelp til Ukraina» hvor alle Rotaryklubber i Norge samler inn penger til mobile akuttmottak. Hver akuttmottak koster ca. kr. 470.000 og en andel koster kr. 400.

Når det gjelder distrikt 2310 ville hun ha fokus på – Aktiviteter for barn og unge – samt et ønske om å forenkle.

I denne sammenheng hadde hun laget en ny og oppdatert » Håndbok for klubbene 2023-2024 – distrikt 2310″.

Som en avslutning på sitt foredrag overrakte hun vår president jubileumsboken til 100 års jubileet for Oslo Rotaryklubb med titell «Omtanke uten baktanke» som tar for seg historien om Rotary fra starten til i dag.

Guvernør distrikt 2310 Torhild Hallre og president i Røyken RK Sigmund Fauske Foto: Arnulv Lemme

Hun håpet at boken kunne sirkuleres blant våre medlemmer.

Kopi av Torhilds foiler vedlegges.

Torhild-Hallre-Klubbesok-host-2023

Kopi av Torhilds foiler for nedlasting.

En lydhør forsamling …