Et bedriftseventyr som startet i 1957 – Bedriftsbesøk på Elopak på Spikkestad 30.10.2023

Tekst: Arnulv Lemme

Vi ble ønsket velkommen til Elopak av direktør Ole-Petter Trovaag i deres lokaler på Spikkestad hvor forskning- og utviklingsavdelingen med egen testfabrikk (mini-meieri) holder til. I tillegg er administrasjonen for Norge samt deler av konsernets stabsfunksjoner lokalisert på Spikkestad. Konsernets hovedkontor er i Oslo.

Dessverre var det bare i overkant av 10 medlemmer som møtte opp og dette må nok årets første snøfall ta skylden for.

Det ble et meget interessant møte hvor Ole-Petter gav  oss en solid innføring i selskapets historie, konsernets størrelse og det unike produktet med visjonen – «CHOSEN BY PEOPLE, PACKAGED BY NATURE» ut fra det faktum at kartongen er gjenvinnbar og et godt alternativ i forhold til tilsvarende plastemballasje.

Kilde: https://www.elopak.com/#

Gruppen produsere både emballasje og tappemaskiner til ferske flytende næringsmidler for melk og juice, men også vann og vin.

På gruppens fabrikker produseres kartongene som er påtrykt info om produktets innhold samt tilrettelagt for bretting/liming/lukking. 

Kartongene levers så til kundene – feks. meieriene – hvor Elopaks tappemaskiner er installert. I disse tappemaskinene mates emballasjen som deretter åpnes, produktet fylles i kartongen som så påsettes kork, lukkes/limes og sendes til distributør/butikker.

Ole-Petters presentasjon vises nedenfor, men kan også lastes ned.

Fra notatblokken:

  1. Elopak AS ble etablert av C.A.Johansen og J.H.Andresen i 1957 som da fikk lisens­rettigheten til produksjon og salg av Pure-Pak kartonger i Europa som allerede var blitt patentert i USA i 1915. Første fabrikk ble bygget på Spikkestad. Selskapet ekspanderte etterhvert og det ble etablerte både produksjonsanlegg og salgsavdelinger i mange europeiske land.
  • I 1987 overtok Elopak det amerikanske lisensselskapet og fikk verdensrettighetene til Pure-Pak systemet, også for tappemaskinene til fylling av kartongene. Den norske kartong­produksjonen på Spikkestad ble nedlagt i 2003. Produksjonen av tappemaskiner ble i denne forbindelse flyttet fra USA til selskapets fabrikk i Tyskland. I tillegg produseres noen av tappemaskinen i Japan hos produsenten Shikoku Kakoki.
  • I 2021 ble Elopak notert på Oslo Børs. Konsernet var da 100% eid av investeringsselskapet Ferd og verdsatt til NOK 7,5 mrd.. Ferd eier i dag rundt 60 %. Konsernet har produksjonssteder, salgskontor, datterselskapet og lisenstakere i mer enn 40 land. Produktene markedsføres i over 100 land verden over og det ble i 2022 solgt 14 mrd. kartonger.

Konsernet har rundt 2600 ansatte og hadde i 2022 en omsetning på rundt EUR 12 mrd.

  • Ved Elopak Technology Center på Spikkestad foregår en kontinuerlig forskning og utvikling av både kartongen og testing av disse på fyllemaskinen i det etablerte mini-meieri i testavdelingen.

Det forskes på forskjellige typer papir som er belagt med forskjellige typer polyethylene for å sikre optimal holdbarhet over tid av innholdet i kartongene, og ikke minst hvordan de forskjellige typer kartonger fungerer i de forskjellige tappe­maskiner i den sterkt automatiserte og hurtige fylleprosessen.

Mye av forskningen mht. layout og anvendelighet av kartongen er basert på forbruksforskning/trender i forbrukenes innkjøpsprosess samt krav fra detaljhandelen.

Noe av det unike med disse kartongene er at de er laget av produkter som er gjenvinnbare og som kan resirkuleres, og i denne sammenheng jobbes det hele tiden med å finne løsninger på hvordan forbruker lett kan brette sammen brukte kartonger for innsamling til resirkulasjon.

2023-10-30-Elopak-presentation-to-Rotary-distribution-version

Redaktørens tilføyelse

Mye interessant om Elopak kan leses på www.elopak.com.

En kuriositet hentet fra https://www.elopak.com/about/history/

The beginning

Since the turn of the century, people were toying with the idea of using paper to package milk. Unsuccessful attempts in California date back to 1908. However, the development of paper cartons for dairy use gathered serious momentum in 1915. Then, the US Patent Office granted John R.Van Wormer a toy manufacturer from Ohio, a patent for his paper bottle invention. The new carton came in flattened form, for dairies to fold, fill and seal