Teambuilding i Røyken Rotaryklubb

Temaet for dagens møte: «Bygging av effektive team innen arbeidsliv og idrett»

Lars Engstrøm er medeier i konsulentfirmaet  Leadership 2 Grow som jobber med å utvikle ledere og team.

Temaet for dagens møte var et foredrag av lederutvikler Lars Engstrøm fra Sverige med tittel «Bygging av effektive team innen arbeidsliv og idrett».

Fra notatblokken:

Lars er utdannet ingeniør og siviløkonom, og har jobbet med lederutvikling i mange år både i yrkeslivet og på fritiden som aktiv seiler. Han har bl.a. jobbet mange år i Volvokonsernet både i Sverige og utlandet.

Lars er medlem i Lerum Aspen Rotaryklubb i  Gøteborg.

Leadership 2 Grow har utviklet en modell som kalles «Høgpresterande team» hvor målet er at team skal nå sitt «fulle potensiale».

Lars gikk gjennom modellen med hovedvekt på;

  • Ulike typer team
  • Hva kjennetegner bra team/grupper
  • Ansvar og roller
  • Hva kjennetegner god kommunikasjon
  • Teamets fire utviklingsfaser
  • Hva kjennetegner ett høgpresenterende team
  • Tolv avgjørende områder for suksess

Til slutt gjennomgikk han verktøyet «Teambarometer» som er et verktøy for å skape effektive team.

Deretter gav han oss tilgang til barometeret via våre telefoner hvorpå vi fikk i oppgave å svare på noen spørsmål om hva du synes er viktig for at vårt team – Røyken Rotaryklubb- skal være fremgangsrikt og engasjerende.

Resultatet fremgår av vedlagte foiler.

Hele presentasjonen vises nedenfor og kan lastes ned her.

Referent: Arnulv Lemme

Engstroms-Mentimeter-for-RRK

Hogpresterande-Team-2022