Rune Kjølstad om næringsutviklingen i Region Vest

Program for møtet 22/8 var «Næringsutviklingen i Region Vest» ved daglig leder i Næringsforeningen i Drammen Rune Kjølstad.

Rune er tidligere politiker. Ordfører i Røyken kommune i 16 år fra 1999 til 2015. Fra 2015 og 2019 satt han i Buskerud fylkesting. Kjølstad var Høyres fylkesordførerkandidat i Buskerud ved valget i 2015. I 2018 ble han ansatt som daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Dette var et godt besøkt møte med 18 medlemmer og to gjester.

Fra notatblokken

 • Næringsforeningen for Drammensregionen ble stiftet i 1847 og har i dag over 1000 medlemmer
 • Nedslagsfeltet skal være Drammen, Lier, Øvre og Nedre Eiker samt Svelvik
 • Visjonen er at Drammensregionen skal være næringslivets kraftsenter på Østlandet
 • Har totalt 12 ressursgrupper innenfor bl.a. bygg, handel, logistikk, bærekraft, grundere, DIT ( digitalisering-innovasjon og teknikk), sirkulær økonomi, kultur og kulturelle næringer etc.
 • Foreningen har eget digitalt magasin -» VIKENVEST.NO»
 • Foreningen har og administrerer et eget handelskammer – Drammen Chamber of Commerce
 • De fleste samlinger blir gjennomført i samarbeid med medlemsbedriftene samt offentlige og private aktører. Ca. 100 årlige arrangementer
 • I tillegg til møter og konferanser er følgende sentralt:
  • innspill om muligheter/utfordringer ifht. nasjonal transportplan
  • høringsinnspill til arealutvikling og infrastruktur
  • faste dialogmøter med politikere og administrativt personell i kommunene
  • faste møter med stortingsrepresentantene fra «Buskerudbenken»
  • Samarbeidsavtale med USN (Universitetet i Sør Norge)

Til slutt gjennomgikk Rune noen foiler om næringsutviklingen i Drammensregionen i forhold til en rekke kommuner på Østlandet mht. sysselsetting, verdiskapning, produktivitet, investeringer, ulike næringer, eksport og ikke minst fremtidige muligheter for regionen.

Se vedlagte foiler som Rune benyttet for ytterligere detaljer.

Referent: Arnulv Lemme

Royken-Rotary-22.august-2022-Kjolstad