Aktuelt nå: Slik fastsettes prisen på elektrisitet

«Fastsettelse av el. priser» v/Robert Gehrcke, markedssjef i Nord Pool

Møte i Røyken Rotaryklubb 12.09.2022. Med notatblokken: Arnulf Lemme.

Robert som opprinnelig kommer fra  Tyskland, men nå bosatt i Åros er utdannet økonom både fra universitet i Tyskland og fra BI i Norge.

Dette var et meget spennende og dagsaktuelt foredrag og med en lydhør forsamling av rotarianere som stilte svært mange gode spørsmål.

Roberts plansjer som er på engelsk og var utgangspunkt for foredraget følger vedlagt.

Fra min notatblokk henter jeg følgende:

  • Den nordiske kraftbørsen Nord Pool (NP) ble etablert i 1993 og i 1996 ble det verdens første markedsplass for krafthandel.
  • I dag fastsettes strømprisene i Norge ved et samarbeid om kjøp/salg av strøm i det nordiske/nordeuropeiske kraftmarked.
  • Prissettingen foregår etter visse regler og en utviklet modell.
  • Kraftprodusentene levere daglige tilbud til NP.
  • Kjøperne er forbrukeren via nettselskapene, bedrifter og særlig kraftkrevende industri.
  • Ordres og tilbud samles så i ordrebok (modell) og hver dag klokken 12 fastsettes prisene for kommende døgn.
  • Prisen bestemmes av balansen mellom hvor mye strøm samfunnet trenger og hvor mye leverandørene har tilgjengelig, dvs. forholdet mellom tilbud og etterspørsel.
  • Hver dag skjer en budrunde på NP Spot – så beregnes en pris som balanserer tilbud og etterspørsel  for neste døgn.
  • Kraftprodusentens selger kraften til såkalt vannverdi og ikke produksjonskost.
  • Vannverdien består av en rekke faktorer som f.eks. fyllingsgrad, værprognoser,  tilsig, historiske forhold etc.. Jo mer vann i magasinene i Norge jo høyere vannverdi!

Som kjent har vi i Norge fem forskjellige prisområder som p.g.a manglende overføringskapasitet imellom områdene er den store flaskehalsen.

Til slutt gikk Robert kort gjennom målsettingen ved etablering av det nordeuropeiske marked med kabler fra/til Norge og de utfordringer det har medført i dagens strømmarked.

For ytterligere detaljer vises til vedlagte plansjer fra Roberts foredrag.

Robert-Gehrcke-Fact-book_-the-market