Om den nye bybrua i Drammen – den blir FLOTT!

Foredrag v/prosjektleder Maria Kristina Algers Bakken

Tekst og foto: Arnulv Lemme

Klubben var så heldige at vi til møtet 5. juni hadde fått prosjektleder Maria Kristina Algers Bakken (i bildet) til å fortelle om bakgrunn, design & konstruksjon, byggeprosessen og utfordringer ved bygging av ny bru.

Maria Algers Bakken er opprinnelig svensk, utdannet sivilingeniør i Sverige og bor nå i Hyggen. Og som hun sa da hun fikk forespørselen om foredraget så var dette en mulighet til å gi tilbake til Rotary ettersom hun hadde vært utvekslingsstudent til USA fra lokal svensk Rotaryklubb.

Hele 24 medlemmer var møtt frem og fikk et svært interessant foredrag om den nye Bybrua.

Fullstendig presentasjon følger vedlagt sammen med lenken til kommunens informasjons-video. (For nedlasting av presentasjonen: Klikk HER.)

Siste nytt og byggekamera finnes på kommunens hjemmeside her: Bybrua | Drammen kommune

Fra min notatblokk noterer jeg følgende;

1. Om brua 

 • Første bru bygget i 1812-1813
 • Andre bru bygget i 1934-1935
 • Bybrua er registrert i lokal verneliste som en del av kulturmiljøet, » Byaksen» , og er registret i Riksantikvarens register.
 • Nåværende bru var 85 år og ble opprinnelig bygget for 50 år.
 • Tilstandsvurdering fra 2017 konkluderte med en antatt levetid på ytterligere 25 med en totalrenovering
 • September 2018 bestemte bystyret at det skulle bygges en ny Bybru isteden for en totalrenovering
 • Bygging av ny bru måtte sees i sammenheng med ombygging av Drammen jernbanestasjon med Intercitytog og heving av jernbanetraseen

2. Om bygging av den nye brua

 • I 2019 tar Bystyret beslutning om konseptet og et felles prosjekt med Bane Nor
 • I 2020 inngår kommunen samarbeidsavtale med Bane Nor om koordinert bygging av Bybrua
 • Bane Nor er ansvarlig for 1/3 av prosjektet fra stasjonsområdet og utover samt Drammen kommune av den resterende 2/3 del.
 • Dette medfører også to forskjellige hovedentreprenører for de to byggherrene. PNC Norge for kommunen og NCC for Bane Nor. 
 • Brua er tegnet av italiensk arkitekt. Den bygges i en kombinasjon av stål og betong. 
 • Stålet produseres ved verk i Tyskland. Prosjektet har egen stålinspektør.
 • Brua får et brudekke på 19,4 meter. Det blir fortau på hver side fordelt med hhv. 3 meter oppstrøms og 5 meter nedstrøms, sykkelfelt i
 • hver retning på 2,2 meter og med kjørefelt på 7 meter i midten.
 • Byggingen medfører også bygging av ny honnørbrygge på Bragernes
 • Prosjektet har egen materialgruppe. Honnørbrygga og fortauene på brua dekkes av granittheller i mønster «dobbeldans». 
 • Fundamentering på peler til fjell. Betongfundamenter 16 x 17 x 10 meter. Leire/silt (morene) 50 – 70 meter. Bores 6 7 meter inn i godt fjell.
 • Budsjetter er på NOK 1,6 milliarder inkl. prisstigningen.

3. Utfordringer med prosjektet

 • Spuntkasser i elv medfører oppdemming med fare for erosjoner som kan skape ustabile grunnforhold.
 • Risikofylt arbeid med riving, dykkerarbeid, arbeid i stri elv, sprengning og nært jernbanen.
 • Støy, støv og rystelser tett på folk og næring. Muligheter for trafikk av fritidsbåter i alle byggefaser.
 • Hensynet til livet i elva/fisken. Begrense forurensingen, partikkelspredning, fare for utslipp fra maskiner og spredning av forurenset grunn.
 • Riving og miljøsanering, gjenbruk.
 • Sammenkobling av brudeler mellom entrepriser  bevegelser og krefter.
 • Teknisk koordinering mellom entrepriser og prosjektering,
 • Koordinering av drift og sikkerhet.

4. Konklusjon til prosjektleder

 • Tilstanden på de gamle fundamentene som var uarmerte
 • Den største overraskelsen er kompleksiteten med koordinering mellom entrepriser og prosjektering.
 • Dette er et drømmeprosjekt som har ALT av utfordringer man kan ønske seg som ingeniør/prosjektleder
 • En VAKKER BRU  teknisk avansert, men design av noe lekent og enkelt.
 • Kommer til å binde sammen og åpne byen mot elva på en helt ny måte
Bybrua-Presentasjon-Rotary-05_06_2023

(For nedlasting av presentasjonen: Klikk HER.)

Foto; ÅgeBA