Presidentskifte og utnevnelse av klubbens første æresmedlem

Chartermedlem og «klubbnav» Ove Blakset hedret

Tekst og bilder: Arnulv Lemme

Dagens møte var en kombinasjon av presidentskifte og sommerfest og møtet var det siste i Rotaryåret 2022/2023.

Hele 30 personer stilte på festen og arrangementskomiteen hadde dekket et flott bord. Det ble servert snitter fra Lierkroa, tilhørende drikkevarer samt kaffe med tilbehør. Klubbens egen Rotary-sang var lagt under hver tallerken og ble flott sunget etter bespisningen.

President Erik ønsket velkommen. Han gav en orientering om hva som hadde hendt i hans år og fortalte litt om de forskjellige komiteer. Han takket hver og en av oss for god innsats og nevnte særlig programkomiteen som i hele året har fått til spennende og interessante programmer. Slike er en vesentlig del av «limet» i en Rotary-klubb.

Kveldens høydepunkt var utnevnelse av Ove Blakset til æresmedlem i klubben.

Ove var med å starte klubben den 5. oktober i 1971 og er den eneste gjenlevende av stifterne som fremdeles er medlem i klubben. Ove er en ekte og stolt Rotaryaner og har hatt mange tillitsverv i vår klubb – som president 1980-81 og klubbens kasserer i over 20 år. Ove har vært formann i  arrangementskomiteen i mange år og bidratt svært aktivt med å tilrette­legge og gjennomføre hyggelige rakfisklag, julemøter, sommerfester samt store jubileums­fester.

I tillegg har han i nærmere 30 år vært en tilrettelegger og «døråpner» til klubbens ukentlige møte på Høyenhall ved å lage kaffe, klarlegge for servering samt å stå for loddsalg/utlodding på hvert møte.

Ove ble til stående applaus utnevnt til klubbens første æresmedlem og fikk av president Erik overlevert æresdiplomet for «HONORARY MEMBERSHIP I RØYKEN ROTARYKLUBB» samt en særskilt nål for æresmedlemmer.

Dagfinn Onshus filmet begivenheten:

Se filmen også på https://www.jottacloud.com/s/1466cf89c1b544d40d6b8e6e2497e62d794

Det skal i denne sammenheng nevnes at Ove ved klubbens 50 års jubileum i 2021 ble tildelt Paul Harris medaljen med safir.

Kveldens andre høydepunkt var overlevering av presidentkjedet til Sigmund Fauske som har takket ja til å bli president for Rotary-året 2023/2024 samt påfølgende år.

Sigmund har solid erfaring fra Rotary-arbeidet som medlem i tidligere i Raukvin Rotaryklubb fra 2000, der han bl.a. har vært president flere ganger.

President Erik ønsket ham lykke til og overrakte både kjede, klubbe, nål og den «ærverdige» presidentkofferten.

Sigmund takket for tilliten og gledet seg til å starte opp etter sommerferien med første møte 14 august.

Han fortalte at programkomiteen er godt i gang med å tilrettelegge for høstens program hvor en av høydepunktene er at klubben skal arrangere Intercity møte for vår region mandag 25. september.

Sigmund avsluttet med å si at å drifte en Rotary klubb er teamarbeid og håpet at alle bidrar hver på sin måte som i tidligere år.

President Erik takket til slutt arrangementskomiteen for en flott gjennomført og hyggelig fest og avsluttet sin periode med å ønske alle en god sommer.