Ukrainakrigen berører alle – hør engasjerende og interessant foredrag v/professor og oberstløyntant Tormod Heier 24. april

Professor og oberstløytnant Tormod Heier er fremtredende kilde til kunnskap om krigen, og etter mange opptredener i media trenger han antagelig ingen presentasjon, men allikevel:

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen, professor-II ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm. Heier har bak seg 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren.

Tormod Heier er en meget benyttet foredragsholder med temaer om Ukraina-krigen, den geopolitiske situasjon i Europa, om Norges forhold til Russland, flyktningeproblematikken under Ukrainakrigen, Finland og Sveriges vei inn i NATO m.m.