Stortingspresidenten om demokrati og menneskeverd

Stortingspresident Masud Gharahkhani på Intercity-møte 19. april 2023

«DEMOKRATI OG MENNESKEVERD»

På InterCity-møtet denne gangen fikk klubbene besøk av stortingspresident Masud Gharahkhani som hadde tittelen «Demokrati og menneskeverd» på sitt foredrag.

Han holdt en både informativ, morsom og underholdende tale.

Tekst og foto fra foredraget: Arnulv Lemme

Ordfører Lene Conradi var også tilstede med en flott hilsen både til Rotary og stortingspresidenten. Hennes mann Jacob m/pianist hadde et fint kunstnerisk innslag med både sang og diktlesning.

Stortingspresidenten startet med å lese noen linjer fra boken sin «Norge i mitt hjerte» – og gikk deretter over til å fortelle om sin historie frem til den rollen som han har i dag.

Som femåring i 1987 flyktet Masud med familien fra krig i Iran til et fritt og godt liv i det demokratiske Norge. 

Som stortingspresident er han nå den høyst rangerte etter vår konge. Han fortalte at han reflekterte over denne reisen da han satt spent i Fugleværelset på Slottet og ventet på sitt første møte med Kongen.

Etter revolusjonen i 1979 forandret Iran seg fra et vestlig orientert land med demokratiske spilleregler til en islamsk republikk som styres av et prestestyre som  setter religionen i sentrum og som viser liten forståelse for den demokratikampen som har foregått i Iran i mange år. I tillegg var landet i krig med Irak i tilnærmet 8 år fra 1980 til 1988.

Masud har ingen gode minner fra Iran, bare bomber og granater. Familien til Masud jobbet i staten og hele storfamilien med flere generasjoner bodde i samme bolig i Teheran.

Foreldrene bestemte seg for å flykte fra landet og drømmen til faren var å komme seg til California hvor han hadde en bror.

Etter en strabasiøs ferd fra storbyen Teheran via Istanbul kom de til Norge i november 1987 og ble møtte av politiet på Fornebu. De ble deretter sendt til asylmottak på Larkollen og var der noen måneder før de endte opp i den lille bygda Skotselv ved Drammen med bare 600 innbyggere. Her ble familien tatt godt imot av naboer som brydde seg om de. En av dem var naboen Pia som presidenten nå omtalte som «kjerringa som bryr seg». Da det nærmet seg jul sa Pia- «kom inn til oss». Da Pia spurte Masuds mor om hun ville jobbe – var svaret ja. Da sa hun til mor – » da må du ta sertifikat». Og i dag er Masuds mor lærer og kjører sin egen bil.

Moren var også opptatt av at han fikk seg utdannelse . Masud ville bli kokk, men moren sa nei til det yrkesvalget. Masud utdannet seg da til radiograf og har jobbet på flere sykehus, bl.a. Elverum, Kongsberg og Rjukan. Han kom tidlig med i politikken og var med i AUF i  perioden 2004 – 2008. Han har jobbet som faglig sekretær i LO Vestfold og vært fylkessekretær i Buskerud Arbeiderparti. Han har vært kommunestyrerepresentant i Øvre Eiker Kommune.

Etter at han flyttet til Drammen ble han med i bystyret og i  Fylkesstyret i perioden 2011-2017 og var som gruppeleder i Drammen Ap fra 2011- 2017. Fra 2017 ble han valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet.

I denne sammenheng tilføyer jeg at tidligere statsminister Jens Stoltenberg har kalt Gharahkhani » et ekstarordinært politisk talent» og «en suksesshistorie i det norske samfunnet».

Masud fortalte at selv om Skotselv var et lite og fredelig sted hadde bygda også noen høyreekstreme innbyggere som sendte trusselbrev til hans far. Da det ble oppdaget kom ordfører og rådmann på døra til familien og sa at bygda passet på dem og en av hjelperne var Trond Berntzen som tidvis jobbet på Utøya og var blant de første som ble drept der.

Masud ble valgt til stortingspresident i november 2021. Som stortingspresident opplever han mye og en av de stolteste øyeblikk var da presidenten i Ukraina talte til Stortinget. Likeledes besøket i Kiev sammen med den tyske presidenten hvor de hedret de falne og fikk høre om menneskeskjebner og se flere av de voldsomme ødeleggelsene. Han bemerket også at tidligere stortingspresident Jo Benkow som var jøde fikk ta i mot Kronprins Haakon da han besøkte Stortinget som 18 åring. Og ifjor fikk han ta imot prinsesse Ingrid Alexandra da hun besøkte Stortinget som 18 åring. Et stort øyeblikk for ham.

Masud kom med mange lovord om det norske demokratiet hvor menneske finner sammen til løsninger. Norge er et tillitssamfunn. Mange steder i verden har demokratiet gått tilbake. En region, nemlig Skandinavia, holder stand.

Grunnloven § 100 sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon. Frihet i Norge er at alle kan si hva de vil og har rett til å demonstrere. Og vi har full likestilling her i landet. Og å mene noe betyr også at en kan engasjere seg.

Masud avslutte med å si at han er så takknemlig for de muligheter dette landet har gitt han og hans familie. Han sa at livet hans ville vært svært annerledes om han fortsatt hadde levd i det landet han og hans familie flyktet fra.

Iran hadde kongedømme og var en rik oljenasjon. Norge har kongedømme og er en rik oljenasjon til glede for innbyggerne. De to landene har utviklet seg totalt forskjellig.

Hver eneste dag tenker han på det valget foreldrene tok da de flyktet for å gi han en bedre sjanse i livet. Ofte ligger han våken med sorg og glede over dette valget, men mest glede over å ha havnet nettopp her – 

NORGE I MITT HJERTE.

Stortingspresident Masud Gharahkhani takkes for et informativt, morsomt og underholdende foredrag