Professor Tormod Heier om krigen i Ukraina

Klubben vår var så heldig at på møtet 24. april fikk vi besøk av professor og oberstløytnant Tormod Heier som holdt foredrag med tittel

«UKRAINAKRIGEN – HVORFOR STARTET DEN, HVORDAN HAR DET GÅTT OG HVA ER KONSEKVENSENE FOR NORGE OG EUROPA».

(Tekst: Arne Østlie, Arnulv Lemme (innledning). Foto: Arne Østlie

Tormod Heier på scenen på Høyenhall

Dette er et meget spennende og aktuelt tema og klubben valgte derfor å annonsere om møtet i vår lokalavis RHA og invitere til åpent møte i storsalen på Høyenhall. 

Det kom rundt 90 personer som fikk høre et engasjert og interessant foredrag om krigen i Ukraina.

Ukraina-krigen er største krig siden 2. verdenskrig. Russland er verdens største atommakt. De har like mange atomvåpen som resten av verden til sammen.

9 millioner Ukrainere har blitt drevet på flukt. Krigen til nå har vært meget brutal. Det antas at 230.000 russere er drept til nå i krigen (men tallene om drepte og sårede er usikre).

Til tross for trusler, trodde vi ikke at Putin ville gå til krig. Stormakts-galskap var eneste grunn til at Putin gikk til krig på Ukraina. Planen var å ha et styrkeforhold på 3/1. Putin hadde en total styrke på 190.000 mann som ble spredt over 3 forskjellige frontavsnitt.. Russerne måtte minst hatt 750.000 mann. I realiteten manglet den russiske hæren 500.000 mann. Heier trodde aldri at Putin ville være så dum at han ville ende opp i en hengemyr i Europas nest største land, samt risikere å få USA og et samlet Vesten på nakken. De russiske styrkene var spredt over et alt for stort geografisk område for å kunne lykkes. I praksis ble det 3 små kriger ut av det.

Russerne prøvde å tvinge Zelenskyj til en diplomatisk løsning via tvangsdiplomati i begynnelsen av krigen. Russerne prøvde å skremme Ukraina til innrømmelser. Zelenskyj protesterte på dette.

Alle stater opptatt av å trygge sine egne interesser. Kina, USA og Russland er alle suverene stater som tror de kan gjøre hva de vil.

Problemet for Russland er at USA kommer stadig nærmere deres grense, ved at flere av land som grenser mot Russland, blir NATO land. Russland hevder at NATO ikke er til å stole på.

Russland ser på historiske fakta om at de fleste kriger har kommet vestfra. Både Georgia og Ukraina med sine 43 mill. innbyggere, dreier seg mot vest og ønsker å bli en del av EU og Nato.

Skandinavia er ikke så opptatt av å få Ukraina inn i Nato. De ønsker heller at Ukraina blir nøytralt, slik Finland har vært. Kan bli et kompromiss ved en fredsforhandling at Krim fortsatt blir russisk.

Vuggen til Russland oppsto i Kiev på 1200 tallet. Det Russiske imperium vokste derfor ut fra Kiev. Russland stått utenfor historiske dannelsesreisene i Europa (se * fotnote).  Autokrati – maktkonsentrasjon preger den russiske styreformen. Mesteparten av politisk makt samlet i hendene på enkeltpersoner.

Den religiøse ortodoksien spiller en viktig rolle i Russland. Holdninger som at samfunnet i Vesten oppfattes å være i oppløsing: homofili, flerkjønnhet/hen o.s.v.. Likeledes stormingen av Kongressen i USA 06.01.2021. De ortodokse hevder at Ukraina gradvis har vendt seg mot vestlig kultur. Dette vil undergrave ukrainske verdier.

«Spesialoperasjonen» til Putin hadde som mål å frigjøre Ukraina fra nazifisering. Ukraina var 1 av 15 stater etter dannelsen av Sovjetunionen i 1915. Putins mål er å fjerne Zelinskyj-regimet.

Hvorfor går Russland til krig med så få ressurser?  Putin ført bak lyset av sine egne sikkerhets­rådgivere. Ref. bildet av Putin bak sitt lange skrivebord med 12 sikkerhetsrådgivere ved enden av bordet. Alle måtte fortelle hvorfor Putin måtte gå til krig mot Ukraina. Fryktbasert lederskap. Bidra til å ikke bli tatt for å være illojal. «Snakke Putin etter munnen». Prøvde å fortelle Putin hvor lett det var å vinne over Zelenskyj. Sikkerhetsrådgiverne rapporterte seiere for å «please» Putin, slik at de skulle slippe å bli utsatt for represarier. Står i kontrast til vestens beslutningsprosesser.   

Russerne prøvde å ramme der fienden var svakest. I byene greide ikke Russland å slå ut Ukraina. Hele felttog trakk seg tilbake.

5 strategiske tabber:

 1. Russlands erkerival USA tilbake i Europa med flere soldater og lederskap enn noen gang.
 2. NATO er limet.
 3. Alle bufferstater er skremt inn i en vestallianse. NATOs grense mot Russlands er fordoblet.
 4.  Tyskland (verdens 4. største økonomi) har ikke satset på eget forsvar. Skal nå bruke 2% på forsvaret. Ny europeisk militærmakt. Lettere for Norge å spre sikkerhetsgaranti med Tyskland som stor millitærmakt.
 5. Landstyrkene til Russland ligger nedslått i Ukraina.

Hva nå og fremover?

 • Fare for at krigen bryter ut som atomkrig? Vesten er redningsplanken for Ukraina. Alle sender mer våpen til Ukraina. Tvinger fram en forhandlingsløsning for Vesten.
 • Putin må primært prøve å gjøre noe ved angrep på sivilsamfunnet. Prøver å ødelegge digital infrastruktur hos vestlige land. Ønsker å skape engstelse for befolkningen.
 • Wagner har fått stor innflytelse i krigen.
 • Kan bli vanskelig å opprettholde støtten til Ukraina.
 • På sikt vil Ukraina vinne krigen.
 • Hva så med situasjonen etter Putin?. Putin kan være liberal i forhold til mange «hauker» rundt seg.

Viktig at «hotline» mellom partene vil fungere for å unngå katastrofale misforståelser.

Ca. 90 tilhørerer fyllte storstua på Høyenhall. (Blending av personvernhensyn.)

*) Opplysningstiden med vitenskap, fornuft, frihet og toleranse som idealer. «Frihet, likhet og brorskap»; ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, likhet for loven og demokrati; menneskerettigheter). Tenkere som Rousseau, Voltaire, Locke, Hume, Kant. (Fotnote: ÅgeBA)