Fakta om fakta om klimaendringer

Vårt medlem Åge fortsatte serien om klima både på møtet 20. og 27. mars. Tilsammen var det mye stoff som skulle presenteres, så han har i etterkant delt presentasjonen i to deler. Samtidig er mange lysbilder bearbeidet slik at de mer kan stå «på egne ben» uten muntlige kommentarer.

Del 1: Oppsummering av klimakonferansen i Sharm-el-Sheikh (2022) og naturkonferansen i Montreal (2022) + IPCC Assessment Report 6 (2023)

Del 2: Klimafakta versus «klimarealistiske» påstander – Er det mulig at tusenvis av forskere og 50-talls anerkjente universiteter og forskningsinstitusjoner er forledet til å produsere «vitenskapelig tull»?

Se Del 1 nedenfor og/eller last ned. Se Del 2 nedenfor og/eller last ned.

Klima-2023-etter-IPCC-AR6-for-web-COP27-COP15

Se Del 2 nedenfor og/eller last ned.

Klima-2023-etter-IPCC-AR6-for-web-Fakta