Elbilens framtid i Norge

Foredrag 17.10.2022 v/Per Maltun, styreleder i Oslo og Akershus Elbilforening

Per Maltun, leder for Oslo og Akershus elbilforening. Bildet er hentet fra artikkel på foreningens nettsted.

(Innlegget er basert på møtereferat v/Arne Østlie)

Last ned Maltuns presentasjon HER, eller rull nedover på siden og finn den DER 🙂

Elbilforeningen har 14 lokallag i Norge. 25 års jubileum i 2021. 120 000 medlemmer.

 • Mål å elektrifisere hele bilparken i Norge.
 • Mål å bygge ut infrastruktur for lading i hele Norge. Etterslep på 250 mrd.

Norge har kommet mye lenger enn Sverige. Få ladestasjoner og kun 3,6 KW effekt på ladekabel i Sverige.

I 2022 ble både ladeapp eller ladekort introdusert på ladestasjoner.

EU-systemet vil kreve at man skal kunne bruke kredittkort for å lade ved alle ladestasjoner.

Vår kronprins Håkon Magnus var tidlig ute med elbil. Han kjørte Think elbil allerede i 2002 og hadde den til 2012.

Nybilsalget av elbiler begynte å ta av i 2015. Da var 26% av nybilsalget elbiler. I dag er 78% av alle nye biler som selges elbiler. I 2025 er målet av alle nye personbiler og lette varebiler skal være elektriske..

I Finnmark er 49% av nybilsalget elbiler. Utfordringen er utbyggingen av ladestasjoner. «Kamp» mellom Oslo og Hordaland om hvilke fylker som har høyest andel elbiler.

Gjennomsnitt rekkevidde for elbilene i dag er på 250-350 km. Gjennomsnittlig batteristørrelse er 59 kWt. Forbruket avhenger mye av kjøremønster og hastighet. Eks. 12 kW pr. 100 km. på en Tesla og 20/100 på en Mercedes.

Krav til bruk av elbiler ved inngåelse av kontrakter for offentlig oppdragsgivere.   

Barrierer mot elbiler:

 • Norden:  For dyrt, manglende rekkevidde, dårlig utbygd lademulighet.
 • Norge:    Lademulighetene ute i distriktene, strømpriser, myndighetene endrer rammevilkårene.

Hvorfor velges elbilen? Lommeboka teller mest. Rabatt i bomringen er vesentlig.

Negative endringer fra myndighetene som mva på elbil på kjøpesum over 500.000, samt ny vektavgift (engangsavgift) på kr. 12,50 pr. kg. fra 500 kg. og oppover, er nye forutsetninger som gjør elbilen betydelig dyrere enn forutsatt. Videre ny miljøavgift og økte satser for elbiler i bomringen virker også negativt.

Må ha skatter og avgifter for å drive Norge. Kun Norge som har råd til å subsidiere elbilen.

En usikkerhet er også eventuell rasjonering av strøm som kan komme i løpet av vinteren..

Klimautslippet er på 8,4 mill. tonn pr år. Elbilene kutter 2 tonn pr. bil. Mulighet for gjenbruk av batterier. Effekten ved minsket klimautslipp, er størst der det er størst biltetthet.

Infrastruktur langs veien

 • Begynner å bli bra utbygging av hurtigladere og lynladere.
 • Flere og flere drivstoffstasjoner blir kombinerte stasjoner med elbilladere.

Hjemmeladere

13% av elbileierne hadde hjemmelader i 2015. Økt til 83% i 2022. Store utfordring i forhold til hjemme lading i borettslag i Oslo. 230.000 biler i Oslo som ikke har tilgang på hjemme lader.

Bilprodusent-planer

Mange av bilprodusentene har annonsert når de vil slutte å produsere biler med fossildrivstoff.

 • Ford 2030
 • Volvo 2030
 • Polestar 2030
 • Audi 2026
 • Mercedes 2025

El-lastebiler

Mye å gå på når det gjelder el-lastebiler. Solgt 226 lastebiler i 2022. Problemet er prisen. I dag koster en el-lastebil 3 ganger så mye som en fossildrevet lastebil. Ladeprisene varierer mye. Det er markedsdrevne priser.

Per-Maltun-Presentasjoner-Rotary-17-18-oktober-2022