Distriktguvernør Erik Kreyberg Normann besøk i RRK 2. mai 2022

Rotaryåret 2021-2022 er på hell, men endelig ble det mulig for guvernør i Distrikt 2310 å gjeste Røyken Rotaryklubb. Sammen med guvernøren var påtroppende guvernør 2024-2025 og AG Helle Kjørlaug og distriktsekretær Berit Nybø.

Distriktsguvernør Erik Kreyberg Normann og President RRK Morten Berntzen
Distriktsguvernorens-besok-2022

Fra notatblokken

  • Guvernørens ga i sin presentasjon en oversikt over Rotarys organisasjon fra starten i Chicago i 1905 til dagens situasjon med ca. 46 000 klubber og 1,4 mill medlemmer.
  • Rotary har alltid vært en bistandsorganisasjon, helt fra «the founding fathers» besørget installasjon av sanitæranlegg på rådhuset i Chicago.
  • Ukraina har mange Rotaryklubber, og norske klubber har slike som vennskapsklubber.
  • Rotary Disaster Fund mottar penger for Ukraina fra klubbene og sikrer at pengene kommer frem.
  • Arendalsuka er blitt en institusjon der Rotary bør være representert.
  • Under årets temaoverskrift «Serve to Change Lives» vil Rotary sette i fokus ulike tema, der barn kan engasjere seg, f.eks. «Run for Toilets».
  • Polio er ikke helt utryddet, men det er målet. Alle kontinenter er erklært poliofrie bortsett fra i konfliktområdene mellom Afghanistan og Pakistan.
  • Ny 5. tjenestevei: New Generations (ungdomstjeneste).

Her vises guvernørense presentasjon – den kan lastes ned ved å klikke HER.

Guvernorbesok-Rotaryklubber-2022

Om Erik Kreyberg Normann

Vi sakser fra distriktets nettsted følgende:

Erik Kreyberg Normann (66) overtok fra 01.07 som guvernør i distrikt 2310. Han er fagdirektør ved Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og har lang fartstid som leder i helsjetenesten, bl.a. som adm. direktør ved flere sykehus i Oslo-området som Ullevål sykehus, Sykehuset Buskerud og Akershus universitetssykehus. Han har vært avd.direktør i Helsedirektoratet, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og adm. direktør for Curato Røntgen (nå Aleris Røntgen).

Erik er utdannet lege og spesialist i barnesykdommer. Han har bred lederutdanning, bl.a. sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Han har, bortsett fra 2013-2015, vært styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening siden 2005 og vært president i International Hospital Federation.

Erik har vært medlem i Maridalen Rotaryklubb siden 2005 og var klubbpresident i 2014-2015 og halve 2015-2016.

Erik er opptatt av å synliggjøre det flotte arbeidet distriktets klubber gjør – både lokalt og internasjonalt. Det arbeidet klubbene gjør er med på å realisere Rotary Internationals visjon for 2021-2022, «Serve to Change Lives».

«Kjøkkenforberedelser»

Fra venstre: Past President Svein Qvist-Eriksen, President Morten Bertntzen og chartermedlem, mangeårig kasserer og nestor Ove Blakset