Perspektivmeldingen 2021

Regjeringen sier: «Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.»

Medlem i Røyken Rotaryklubb, Arnulv Lemme introduserte og ga tilhørerne en glimrende oversikt/innsikt i Perspektivmeldingens hovedpunkter på møtet 25. april 2022.

Se gjennom foredraget ved å bruke «blapiler» som fremkommer nederst på hver side når skrivemerket holdes over bildet. Foredraget kan lastes ned ved å klikke HER.

Perspektivmeldingen-2021-Royken-Rotary-A-Lemme-220425

Vil du se/lese hele Meld. St. 14 (2020 – 2021) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 2021, finner du det her.