Minnemarkering ved bautaen 8. mai

Tradisjonen tro arrangeres det for kransenedleggelse ved minnesmerket over falne Røyken-børinger i 1. og 2. verdenskrig. Det har vært Raukvin Rotaryklubb som har stått for arrangementet, men etter at klubben fusjonerte med Røyken Rotaryklubb, har denne klubben bestemt seg for å fortsette tradisjonen.

Ragnar Ølstad har vært mangeårig ansvarlig for arrangementet for Raukvin. Han er nå heldigvis medlem av Røyken Rotaryklubb og har velvillig påtatt seg å organisere seremonien også i år.

PROGRAM FOR 8. MAI MARKERING VED BAUTAEN VED RØYKEN KIRKE

Sermonien starter kl.15.00

Flaggborg med Eirik Davidsen Forsvarets seniorforbund(FSF) og Roy Hovdan Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)

1) «Norge i rødt-hvitt og blått» v/Røyken Brass

2) Velkommen v/president i Røyken Rotaryklubb Morten Berntzen

3) Overrekkelse av medalje for Internasjonal tjeneste INTOPS FN LIBANON til FN-veteran Hans Konrad Østen  v/kaptein Andreas Devlin

4) «Fagert er landet» v/Røyken Brass

5) Minnetale v/sogneprest Ellen Martha Blaasvær

6) «Fedrelandssalmen» v/Røyken Brass

7) Tale for dagen og kransenedleggelse v/ordfører Lene Conradi

8) Trompetsolo v/Rødseth

9) Avslutning av seremonien med «Ja, vi elsker dette landet»

10) President Morten Berntzen takker for fremmøte