«Gutten i Røyken» 2021 til Hyggens «Mr. Speider» – Torgeir Feyling

Røyken Rotaryklubb hederspris for 2021, et bilde av Randi Bjerkås Lyngra ble overrakt Torgeir Feyling under klubbmøtet 7. februar på «Høyenhall».

Se også oppslag i RHA og Budstikka!

Det var påtroppende president Erik Ax som hadde sendt inn forslag om at Torgeir Feyling er en verdig «Gutten i Røyken», noe nominasjonskomiteen ikke nølte med å være enig i. Og slik ble det!

Torgeir Feyling med prisen. Videre fra venstre: President Morten Berntzen, past president Svein Qvist-Eriksen, Åge Borg-Andersen, nominasjonskomiteen.

Torgeir startet sin speiderkarriere som KFUM-ulvunge i Kristiansund i 1973, og året etter flytting til Røyken kommune i 1977, begynte han i den nystartede guttetroppen i Hyggen. Han ble speider­leder i 1984 og var troppsleder og lagleder i flere perioder på 1980- og 1990-tallet. Gruppeleder for Hyggen speidergruppe ble han i 1991 – og har vært det siden!

Torgeir har på speider-CV’en rollen som leirsjef ved gruppens utenlandsleire 7 ganger i perioden 1992 –2018 og lagleder ved rover-landsleiren i 1996. Han var også leirsjef for kretsleiren som ble arrangert i forbindelse med World Scout Jamboree (WSJ) i Sverige i 2011, der speidere fra distriktet hadde leir i nærheten av den store janboreen og tok i mot 650 speidere fra WSJ hver dag.

Han engasjerte seg i Buskerud kretsstyre i 1992–1999 og har vært ansvarlig for en rekke større arrangementer i regi av kretsen. I tillegg til å ha deltatt på alle landsleirer fra 1981, har han hatt verv som instruktør, delegat til Speidertinget flere ganger – og leder av kretsens valgkomité.

Også verdt å nevne spesielt er at han har vært troppsassistent på verdensjamboree i Sør-Korea (1991). Han har tatt Fjellederkurs som NSF arrangerte i 2013 og er derfor en viktig ressurs når gruppa for eksempel drar på snøhuleturer.

«Gutten i Røyken» for 2021 er «Mr. Speider» i Hyggen, som er et lite lokalmiljø, og speider­gruppen har i mange år vært svært viktig for barna på stedet. Torgeir har en naturlig autoritet og er en som gjerne sørger for at ting blir gjort. Som leder for gruppa har han en unik kunnskap om og kjenn­skap til hele lokalmiljøet og kjenner personlig mange av dem som bor der. Han øser gjerne av sin kunnskap om speiderbevegelsens arbeid og holdninger, han er god til å formidle gleden over, og kunnskap om, friluftsliv, og bidrar gjerne når de ulike gruppene skal padle kano, drive med ute­aktiviteter eller lære om førstehjelp. Torgeir er sykepleier og har ofte en viktig rolle i gjennom­føringen av leire og andre arrange­menter, når det gjelder helsespørsmål og førstehjelp.

Torgeir formidler gleden ved speiderlivet til mange av Hyggens barn, og er en hovedårsak til at speidergruppen fungerer så godt som den gjør og har gjort i mange år – med et jevnt over 100-talls medlemmer.

Hedersprisen «Gutten i Røyken» er en honnør til det arbeidet han gjør og har gjort for speider­gruppen i Hyggen spesielt, speiderorganisasjonen generelt og Hyggen som lokalmiljø.

Oppslag i Budstikka 12. februar 2022

Oppslag i RHA 17. februar 2022

GiR-i-Roeyken_og_Hurums_Avis_-_17-02-2022