Intercitymøte med Lene Conradi: Erfaringer med den nye kommunen

Meget vellykket Intercitymøte på Vettre, arrangert av Røyken RK (08.11.2021)

Ordfører Lene W. Conradi orienterer om arbeidet med etableringen av den nye Asker kommune.

Lysbildene kan lastes ned herfra, eller se presentasjonen nedenfor. Ved å holde skrivemerket over bildet fremkommer en gråsvart linje med «blapiler nederst på bildet».

Lene-Conradi-Vettre-211108

Fra notatblokken:

  • Mantra: Bygge en ny kommune, mer enn en kommunesammenslåing.
  • Ny kommuneplan er en krevende øvelse.
  • Koblingen til bærekraftmålene var et heldig grep. Vekt på sirkulær økonomi. Ref. Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030
  • Hva skjer med Viken – hvordan blir det med Asker dersom Viken oppløses? Hva med fylkesveiene?
  • Asker er en stor skogeier – den 5. største i regionen.
  • Kollektivtrafikk er et problem i.f.m. korona – økt belastning på hovedveiene.
  • Privatisering av småveier viser at harmonisering kan kreve tid.
  • Temaplanene kan leses på www.asker.kommune.no.
  • Asker kommune har en solid økonomi.

Stort fremmøte på Vettre Thon Hotel.