Drammensfjorden – før og nå

Jan Erik Ask, Hyggen, med særdeles interessant foredrag med tråder bakover i tid og den nære historie fra sin bok ”Drammensfjorden – vårt forhold til fjorden gjennom tidene”

Jan Erik Ask etter avsluttet foredrag for Røyken Rotaryklubb 18.10.2021

Kveldens foredrag var av Jan Erik Ask. Han er fra Hyggen og er svært interessert i Hyggens og områdets historie. Resultatet av dette er blitt flere bøker om ulike sider ved historien. Foredragets tema var nå ”Drammensfjorden – vårt forhold til fjorden gjennom tidene” som også er temaet for hans siste bok. Ask gjennomgikk en rekke forhold knyttet til fjorden og de som levde av og rundt den. Det er vanskelig å gi et rettferdig sammendrag av alt som fremkom av detaljer og fakta, men nedenfor gjengis noen eksempler. Som Ask avsluttet med å si, nå er ca 50 % av bokens temaer berørt. Resten må da overlates til den enkelte, gjerne med boken om fjorden som guide.

For ca 10 000 år siden sto vannet ca 150 m høyere enn i dag. Gamle Røyken kommune besto da av øyer, Spikkestad og Røyken sentrum sto da under vann. På Muserud finner man skjell, dvs stedet lå under vann.

I en bok om Oslofjorden av Sverre Jervell kan vi lese at vikingskip ble bygget på Hyggenstranda ca år 800 av småkongen Ragnar Lodbrok.

I 1745 ble Hyggen omtalt som et fordums ladested, ”nu icke mer”.

Fra 1880-årene var det stor båtbyggeraktivitet i Hyggen og Grimsrud, flere rederier, mange av bøndene var deleiere. I 1892 var det 8 jakteskippere i Hyggen. Disse gikk på fraktefart på fjorden. Siste jakt ble solgt til Arendal i 1935.

På begynnelsen av 1900-tallet var det 23 papirfabrikker mellom Hønefoss og Drammen. Disse bidro til en forurenset fjord. Først på 1980-tallet ser en bedring ut fra en rekke gjennomførte tiltak. I dag følges dette opp gjennom en rekke kontrollstasjoner i fjorden. I dag er det en lang rekke fiskestag i fjorden, både saltvanns- og ferkvanns arter. Et rikt fugleliv er det også på og rundt fjorden.

Fjorden var hovedferdselsåren for folk langs fjorden. Fast rutetrafikk med dampskip kom i 1894. Fjordens første isbryter kom i 1889, ”Thor I”, dagens isbryter er ”Thor III”.

I 1915-17 ble det bygget en stor sementfabrikk på Lahell, Siporex ble etablert i 1940-50 årene, i dag utgjør området Engersand Marina.

Tekst: Svein Qvist-Eriksen

PS: Boken kan kjøpes ved å kontakte historielaget eller Ask.