Gamle Slemmestad skal bli ny

Spennende utvikling i Slemmestad – fra sementindustri til fjordby

Gamle Slemmestad år 2032?
(Flere bilder på https://www.slemmestadbrygge.no/sentrum)

Dagens foredragsholder var Erling Nilsen, arbeidende styreleder i Slemmestad Eiendom.

Han fortalte at etter mange år uten framdrift, ble det fart på utviklingen i 2010 da kommunen gikk inn. Det er ikke bare et boligprosjekt, men en total utvikling av hele området med ny infrastruktur. Dett gjør at det er mange elementer som er avhengig av hverandre og som må tas i rekkefølge. Arven fra industrisamfunnet i Slemmestad skal tas med videre og det blir fortsatt drift ved Norcem kai og lagringsstasjon. Nesten alt den gamle slitne industribebyggelsen skal rives, men viktige elementer og bygninger skal bevares og pusses opp.

Utviklingen vil ta mange år, men første fase er i gang med infrastruktur og bygging av midlertidige lokaler for bedrifter og kontorer. Nedriving av sentrum starter på nyåret 2021. Første byggetrinn er planlagt for 400 boliger og det er 600 interessenter på liste. Det er ventet at de første boligene vil bli lyst ut i 2021 og ferdig i 2024. I alt er det lagt planer for 104 000 kvadratmeter boliger og 60 000 kvadratmeter bedrifts- og kontorlokaler.

Byggestart på Norcem kaia vil starte i 2028 og fabrikktomta i 2032.

Veiforholdene til og fra Slemmestad er begrensende for utviklingen og det er ingen planer i Norsk Veiplan for Slemmestadveien. Det satses på alternativ bilfri transport siden det også er få parkeringsplasser for boligene, under 0,7 pr. leilighet i gjennomsnitt. Det er håp for elektrisk hurtigbåt på fjorden og bedret vei til Heggedal stasjon er tog tilknytning.

Tekst: Dagfinn Onshus

Erling Nilsen, arbeidende styreleder i Slemmestad Eiendom, 21.09.2020
Foto: Dagfinn Onshus