Fylkesordfører’n på besøk

Fylkesordfører Roger Ryberg om Viken fylkeskommune 14. 09.2020

Roger Rydberg orienterer, Røyken Rotaryklubb , Høyenhall,14.09.2020
Kart fra innlegg i Budstikka 06. august 2019

Viken er Norges største fylke med over 1,2 millioner innbyggere. Viken kan bli en stor makt og påvirkningsfaktor i nasjonale beslutninger dersom politikerne i fylkestinget kan framstå som en enhet og med stor tverrpolitisk konsensus. Dette er derfor en prioritering i alle saker. Investeringsmidler har tidligere funnet vei til andre regioner grunnet uenigheter mellom partene på Østlandet.

Roger Ryberg ble valgt til ordfører i det nye storfylket Viken, på det første konstituerende møte i fylkestinget for Viken fylkeskommune. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix (Ringerikes Blad 17.10.2019)

Det gis også romslig støtte til organisasjoner for å samordne de regionale enhetene i foreningslivet. Det gjøres innsats for å tiltrekke statlige direktorater og spesialister til Vikens byer og sentra som har god kapasitet til å huse disse delene av statsapparatet. Samferdsel og kultur er områder hvor fylket har får overført oppgaver fra Staten. Skole og utdanning er og blir en av de største oppgavene for fylket, med mere enn 50 000 elever i skoler og utdanningsinstitusjoner. Innen samferdsel er nye E18 og vei E134 oppgaver som skal løses sammen med Ringeriksbanen som vil gi store ringvirkninger for bosetning opp til Hønefoss og halvannen time besparelse i en reise til Bergen. E18 ble godkjent av Viken, med det resultat at MDG og SV trekke seg fra fylkestinget. (Tekst: Dagfinn Onshus)