Mangel på kvalitet koster – om kvalitetssikring og risikovurdering

Kvalitet og risiko,….ingen ny vitenskap, tidligere kalt «hell» og «uhell»

Kilde: https://www.azquotes.com/author/65325-Roald_Amundsen

Dagens møte hadde tittelen «KVALITETSSIKRING OG RISIKOVURDERING AV PRODUKTER, TJENESTER OG SYSTEMER» av Torolf Paulshus. (28.08.2023)

Lysbildene brukt under foredraget vises i sin helhet nedenfor og kan også lastes ned her.

Tekst: Arnulv Lemme

Torolf er utdannet siv.ing. fra NTH og er nå daglig leder av organisasjonen KRN, Kvalitet og Risiko Norge, og er styreleder i EOQ, The European Organization for Quality.

Han har omfattende erfaring med kvalitetsledelse, er spesialist på strategiske og operative løsninger med integrerte systemer for virksomhetsstyring, informasjonsstyring og risikoledelse. Han er sertifisert revisjonsleder, ISM revisor og har undervist i kvalitetsledelse og styringssystemer ved NTNU og Universitetet i Stavanger.

Han har jobbet 11 år i DNV, 4 år i Conoco Norway, 6 år i Smedvig/Seadrill samt mangeårig revisjonsleder for intern revisjonen i Statoil og Aker BP.

Torolf tok i sitt foredrag utgangspunktet i norske og utenlandske kvalitetsorganisasjoner.

KRN er Norges største fagnettverk inne kvalitet og risikoledelse. Organisasjonen skal bidra til forbedring og effektivisering i privat og offentlig virksomhet for å skape og foredle verdier for kunder, brukere, medarbeidere, eiere, samfunn og miljøet.

Torolf holdt et detaljert og svært interessant foredrag med følgende hovedpunkt;

Hva er kvalitet og risiko?

 • Det er både stil og lengde eller både prosess og produkt.
 • Det er både definisjoner og prosesskart
 • Det er håndbøker og manualer med detaljerte  oppfølgingsprosedyrer
 • Ingen ny vitenskap og tidligere kalt «hell og uhell»

Hva er sertifisering, akkreditering, standardisering?

 • Er en enorm global industri
 • Sertifisering er å verifisere noe mot krav, gjerne krav i spesifikasjoner og standarder
 • Sertifisering av materialer og produkter, systemer og ikke minst kompetanse
 • Akkreditering (sertifisering) av sertifiseringstilbydere og da gjerne av myndigheten, både lokalt og internasjonalt
 • ISO som er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen som utgir standarder innenfor en rekke områder. I dag er det utgitt 24894 standarder i over 167 land.

KRN – Kvalitet og Risiko Norge

 • Norges største fagorganisasjon for kvalitet og risikoledelse
 • Har kvalitetsskole for å øke kompetansen, holder konferanser, sertifiserer 
 • Deler ut priser som årets kvalitetsleder, kvalitetspris til offentlige og private virksomheter
 • KRN har og utvikler detaljerte prosessmodeller
 • Den norske organisasjonen deltar aktivt i ledelse og utvikling av det globale kvalitetsarbeid via European Organization for Quality ( EOQ)
 • EOQ er tilstede i 24 land og har 70.000 medlemmer, 350 medarbeidere og 110.000 kompetansesertifikater

Status for kvalitetsarbeid i Norge

 • Lav/ingen bevissthet på nasjonalt nivå. Ingen nasjonal målrettet innsats, ikke synlig i næringspolitikken eller krav til styring
 • Ingen koordinert undervisning på høyskoler/universitet. Mye konsulentdrevet der.
 • Lovpålagt krav blir prioritert av næringslivet.
 • Dyktige organisasjoner som lever av marginer må prioritere dette som bildelproduksjon, offshore industri, forsvarsleverandører og pharmasi produsenter
 • Mye tilfeldig bruk av små og store rammeverk
 • Kompetansen erverves ved selvlæring og erfaring

Tanker og trender for kvalitet og risikostyring

 • Lav modenhet for kvalitet og risikoledelse/styring
 • Fagene er modne og stabile
 • K&R anvendes i ledelse og organisasjonsutvikling
 • K&R  har en viktig plass i dagens digitaliseringen. Et digitalt samfunn forutsetter 100 % kvalitet på digitale tjenester
 • Mangel på K&R koster
 • Statlige organisasjoner øker mest som medlemmer i KRN
 • Endringer skjer raskere og derfor mer bruk for K&R
 • Krav til kompetanse og samhandling øker stadig

Fullstendig presentasjon av Torolfs foredrag ligger vedlagt og kan lastes ned.

2023-08-Royken-Rotary-pres-kort-Torolf-Paulshus

(Bruk «bla-pilene» nederst i bildet)

Red.anm.: Verdt å bemerke Riksrevisjonen vinnere av KRN Kvalitetspris for myndigheter 2023

Fotokred: KRN – Kvalitet og Risiko Norge – Bilde: Riksrevisjonens representanter f.v. Aleksander Åsheim, riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Annette Gohn-Hellum https://nfkr.no/2023/06/26/vinner-av-krn-kvalitetsprisen-myndigheter-2023/