Røyken Rotaryklubb besøker Røykenbedriften ReforceTech AS

Les om bedriften med et spennende produkt – for verdensmarkedet

Tekst og bilder: Arnulf Lemme

Denne mandagen (29.05,2023) var vi så heldige å få komme på besøk til firmaet ReforceTech AS som holder til i industrilokalene på Auvi og 15 medlemmer møtte frem for å høre om denne nyvinning av en virksomhet samt få være med på en omvisning i produksjonen.

Vi ble tatt i mot av daglig leder Terje Nakstad (til venstre) og produksjonssjef Frode Sagvik. De innledet med å fortelle om  selskapet, det unike produktet, markedsmulighetene og planlagt utvidelse av produksjonskapasiteten.

Firmaet startet opp med produksjon av armeringsstenger av kompositt i 2009.

Etter hvert utviklet firmaet en ny type armering basert på basaltfiber som fikk benevnelsen MiniBars. I betongen blir da den tradisjonelle armeringen av stål erstattet av tynne fibre. MiniBars er i dag selskapet hovedprodukt.

Selskapet har fått godkjent patentrettigheter på dette produktet både i Norge og EU og jobber nå med å få det godkjent i en rekke andre land.

Denne form for armering er både sterk og smidig. Som eksempel ble nevnt at fem kilo med Reforcetechs basaltfiber i en kubikkmeter betong kan erstatte stålarmering i flere konstruksjoner, samtidig som betongen kan behandles omtrent som om den var helt uarmert.

Fiberarmeringen sparer tid, ruster ikke, og på grunn av materialbruken og designet, vil fibrene kunne spres jevnt gjennom hele betongen. Med fiberarmering kan man gjøre betongvegger opptil 50 % tynnere enn med tradisjonelle stålarmerte vegger samt tilsvarende for tak og gulv.

Basaltfiberne som selskapet har utviklet sprer seg som «spindelvev» i betongen og gjør at det er omtrent samme materialtetthet som i ordinær betong. Produktet leveres til byggeindustrien og selskapet har i flere år hatt et betydelig samarbeid med Veidekke Entreprenør på forskjellige betongprodukter.

Fiberråvarer som brukes i produksjonen ble opprinnelig importert fra Russland, men kommer nå fra Kina, øvrige Østen og USA. Selve produksjonsprosessen består av at 60 tråder ved siden av hverandre limes sammen, herdes, strekkes og kuttes til små fibre. Det produseres 3 millioner MiniBars pr. time.

Selskapet har så langt vært i en fase med primært å utvikle produktet og har hatt en relativt liten produksjon. Leveransen på rundt 100 tonn de siste årene har vært til norske kunder.

Nakstad mener at selv om produktet både er kjent og patentert, er dette et av de mest spennende og største industriprosjekter som finnes. Hans oppgave er nå å få fart på den kommersielle virksomheten til selskapet. Og i denne sammenheng er det to store aktører world wide som de må jobbe både med og mot – nemlig sementindustrien og stålindustrien. Og de tar vare på hverandre!

Samtidig er også disse industriene inne i en grønn bølge og med dette produktet vil særlig CO2 avtrykket kunne bli betydelig redusert. Med MiniBars i betongen vil en kunne redusere både bruk av stål og betong samt at den tiden det tar å ferdigstille et bygg/anlegg vil kunne bli betydelig redusert. Med dette som utgangspunkt har selskapet og dets produkt MiniBars vekket en stor interesse i betongverdenen. Og ifølge Nakstad står de klare til å «EROBRE VERDEN».

Selskapet planlegger derfor å etablere seg både i Europa, Midt Østen, Asia og Amerika.

Pr. idag er det en linje med en produksjonskapasitet på 700 tonn ved fabrikken i Røyken. 

De har imidlertid laget planer for å ekspandere betydelig med opptil 2500 tonn i 2023/2024 og inntil 10000 tonn i 2025 – 2027. For å nå det første steget i denne planen er det behov for å bygge en ny fabrikk som vil kunne har inntil fire produksjonslinjer. Den fysiske plasseringen av denne fabrikken vil primært være i Drammensregionen

Etter ovennevnte orienteringen av herrene Nakstad og Sagvik fikk vi gå gjennom produksjonslokalene og se hele produksjonsprosessen fra innmatingen av råvarene til det ferdige produktet.

President Erik avsluttet møtet med å takke for et meget interessant besøk og om et unikt produkt. Han ønsket på vegne av oss alle ledelsen lykke til med den videre utvikling av selskapet.