Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 2023 ved Røyken kirke

Minnestund 8. mai ved bautaen over falne fra 2. verdenskrig

Arrangementet for 8. mai dagen ble også i år gjennomført i regi av Asker kommune og med god bistand fra Røyken Rotaryklubb.

Tekst: Arnulv Lemme

Ordfører Lene Conradi holder tale for dagen. Foto: ÅgeBA

Mange mennesker var møtt frem både fra bygda, veteraner, klubben vår, Røyken Brass og offentlige personer. To veteraner fra forsvaret med FN- beret dannet flaggborg.

President Erik Ax ønsket velkommen og fortalte om bautaen. Foto: Arnulv Lemme

Den ble reist i 1949 til minne om 20 unge menn fra Røyken som falt under 2. verdenskrig. Bautaen er laget i Røyken-granitt. Daværende Raukvin Rotaryklubb som for tre år siden gikk inn i Røyken Rotaryklubb, startet opp dette minne-arrangementet i 1995. De hadde to medlemmer med bakgrunn fra Forsvaret – Alf Granviken og Knut Fossum – som mente at bautaen og området rundt hadde behov for  oppgradering.

Bautaen som var tilgrodd ble vasket og rettet opp samt at steinplaten med de 20 navnene ble gjort leselig. Likeledes ble området rundt bautaen ryddet og beplantet. 

Også i 1995 spilte Røyken Musikkorps som nå er Røyken Brass.

DET ER SÅLEDES 28 GANGEN ROTARYKLUBBENE I RØYKEN ER MEDANSVARLIG FOR DETTE ARRANGEMENTET.

Deretter holdt sogneprest Ellen Martha Blaasvær tale for dagen.

Sogneprest Ellen Martha Blaasvær taler. Foto: ÅgeBA

Hun tok utgangspunktet i ordet TILLIT som er et viktig element i dagens samfunn både for det enkelte menneske, mellom mennesker, for samfunnet og ikke minst mellom ulike land. Og i dagens urolige verden med krigen i Ukraina er tillit viktig for å få til gode løsninger til det beste for alle.

Ordfører Lene Conradi holdt tale om bakgrunnen for feiringen av 8. mai til minne om frigjøringen av Norge etter fem år med krig og tysk okkupasjon. Samtidig markeres veterandagen hvor vi hyller og verdsetter alle de som har vært ute i tjeneste for Norge.

Ordføreren snakket også om FRIHET. Hvor viktig dette er for et land både mht. demokrati, pressefrihet, trosfrihet og ikke minst ytringsfrihet.

Krans legges ved bautaen til minne og ære for 20 unge menn fra Røyken som falt under 2. verdenskrig. Foto: ÅgeBA

Til slutt la ordføreren ned krans v/bautaen til minne om de som mistet livet for at Norge igjen kunne bli ett fritt land.

Røyken Brass spilte og de fremmøtte sang – «Norge i rødt-hvitt og blått» , «Fagert er landet» , «Gud signe vårt dyre fedreland» og til slutt «Ja, vi elsker dette landet» i løpet av seremonien.

Røyken Brass spilte nasjonale sanger. Foto: ÅgeBA
Ordfører Lene Conradi og president Erik Ax, Røyken Rotaryklubb. Foto: Arnulv Lemme