Drew Rodgers om USA i dag

Drew Rodgers om verdier, valg og demokrati – om motkrefter og perspektiver før mellomvalget i 2022

Presentasjon i kjent engasjerende stil. Last ned lysbildene her – eller se bildene nedenfor. Ved å holde skrivemerket over linjen nederst på bildet fremkommer «blapiler»

Drew-Rodgers-Valg-2020-2-final-2

Referat/notat fra foredraget v/Dagfinn Onshus

«Dagens foredrag var «Bidens muligheter / mellomvalget i 2022» v/Drew Rodgers.

Amerikanernes tradisjon og krav til frihet går tilbake til emigrantenes inntog på kontinentet hvor de rømte fra dårlige kår og strenge feudale systemer i hjemlandene. Demokratene blir sett på som en elite som vil kontrollere og regulere folks hverdag, m.h.t. skatt, våpenlover osv. Dette strider mot frihetsidealet.

Konspirasjonsteorier som støtter opp om disse tankene blir basis for stadig flere og Amerika er på et vippepunkt hvor frie medier taper kampen mot ryktespredere og falske nyheter på sosiale medier.

Biden må lykkes med en god del populære tiltak for å demme opp mot denne utvikling og at det sakte bygges ny tillit til den føderale ledelsen i Washington.»

https://no.wikipedia.org/wiki/Presidentvalget_i_USA_2020

https://no.wikipedia.org/wiki/Stormingen_av_den_amerikanske_kongressen_2021