Semiaden 2021 – en suksess!

Røyken Rotaryklubb deltok med 12 medlemmer.

Semiaden er et årlig familie- og aktivitetsarrangement med poster rundt hele Semsvannet i Asker. Ideen bak arrangementet er å vekke nysgjerrighet for naturen og kulturlandskapet rundt oss. «Postløypa» går rundt Semsvannet, og deltagerne møter spennende oppgaver, utfordringer og opplevelser underveis i løypa.

Semiaden 2020 ble avlyst, men i år ble den gjennomført dog litt annerledes en i et «normalår», men ikke desto mindre en suksess.

Les det hyggelige brevet fra Semiade-sjefen Helle Kjørlaug (ass. guvernør og leder i styringskomiteen) her.

Den allestedsnærværende ordfører Lene Conradi på Semiaden, her sammen med Sverre Strand, Røyken Rotaryklubb. Foto: Svein Qvist-Eriksen, Røyken RK.
Semiaden arrangeres av NaKuHel, men Rotary sørger for bemanning på postene, er parkeringsvakter, og deltar ellers i alle gjøremål for at arrangementet skal flyte. Foto: Svein Qvist-Eriksen, Røyken RK.
Et glimt fra «Semiade-gaten». Foto: Svein Qvist-Eriksen, Røyken RK.