Briller til fattige mennesker i Kambodsja

«Vision for All» og «The Lake Clinic»


Optiker Stein Petter Wold blant venner i Kambodja

Tekst og foto: Arnulv Lemme

Dagens foredragsholder var optiker Stein Petter Wold som driver Slemmestad Optikk AS på Rortunet. Han gav en orientering om bakgrunnen for sin frivillige optikervirksomhet samt fortalt og viste bilder fra sin deltagelse i et prosjekt som gir briller til fattige mennesker som bor i flytende fiskerlandsbyer i Kambodsja.

Tittelen på foredraget var ; » Med VISION FOR ALL til Kambodsja »

Innledningsvis gav Stein en del fakta om landet Kambodsja som er et monarki med ca. 15,7 mill. innbyggere og ca. halvparten så stort som Norge. 95 % av befolkningen tilhører buddhismen. Hovedstaden er Phnom Pehn. Mesteparten av det som dyrkes er ris. I tillegg dyrkes bl.a mais, sukkerrør og bananer. Industrien er beskjeden. Viktigste eksportvare er tekstiler. Tømmer og gummi er også viktige eksportprodukter. Nordøst i landet finnes store mengder naturgas og kommersiell utnyttelse begynte først i 2013. Turismen er i vekst, spesielt i Siem Reap regionen.

Og det er i denne regionen BRILLEPROSJEKTET finner sted.

Det er en region med rundt 940.000 mennesker. Rundt 30 % av disse er analfabeter og kan ikke lese. De fleste der lever under den internasjonale fattigdomsgrensen.

Organisasjonen «VISION FOR ALL» (VfA) driver her sitt prosjekt som en del av THE LAKE CLINIC organisasjonen i Kambodsja. VfA har sin opprinnelse i Sverige og ble grunnlagt av John Goday fra Peru. Han jobbet som lærer i Peru og oppdaget etter hvert at flere av elevene hans så for dårlig. Derfor utdannet han seg til optiker, traff sin svenske kone og flyttet til Sverige. På hver reise hjem til Peru, hadde han med seg brukte briller, tok synsprøver på de fattigste og delte ut brukte briller. Slik grunnla han VfA i Sverige i 1995.

I 2003 ble VfA Norge opprettet av den norske optiker Gunnar Lindgren. Organisasjonen består av engasjerte frivillige, både optikere og medarbeidere og har i dag ca. 300 medlemmer i Norge.

VfA har i dag årlige prosjekter i Peru, Guatemala og Kambodsja. I 2019 drar en gruppe på et prøveprosjekt til Haiti.

Stein har vært 4 ganger i Kambodsja som deltaker i BRILLEPROSJEKTET. Han hadde denne gangen laget et foredrag med over 60 bilder fra sitt siste besøk. Hver tur varer ca. 14 dager.


Optiker Stein Petter Wold in action

Det startet også for han ved at han begynte å ta i mot brukte briller. Disse blir sjekket, kontrollmålt og sortert etter styrke. I tillegg mottar VfA gaver fra leverandører som innfatninger, glass og ferdigbriller samt at de låner utstyr. På dette grunnlag settes team sammen og de har ofte med seg flere tusen brukte briller ved avreise fra Norge.

Prosjektet inngår i THE LAKE CLINIC KAMBODSJA som er en ikke statlig organisasjon som tilbyr medisinsk hjelp og helseopplysning til resurssvake mennesker i avsidesliggende og isolerte landsbyer og samfunn i Tonle Sap Lake området. De medisinske teamene tilbyr bl.a;

  • Vaksiner
  • Tannhelsetjenester
  • Øyehelsetjenester
  • Svangerskapskontroller
  • Helseopplysninger
  • Henvisninger til sykehus

Organisasjonen har fem små klinikker langs innsjøen.Husene er bygd på påler og vannstanden kan variere veldig, til tider opp mot 8 meter. Det tar over 3 timer med båt for å komme ut til klinikkene. Teamet bor på klinikken mens de er på arbeid som vanligvis er 3-4 dager pr. uke. Pasientene kommer med sine båter til klinikken for undersøkelse av synet og tilpassing av briller. De har rundt 150 pasienter pr. dag. Mange har dårlig syn pga skarp lys i kombinasjon av at de bor og arbeider i nærheten av vannet. Solbriller er ukjent for barna. Mange er også plaget av grå stær fra de er 45 år.

Stein opplyste at alt skjer på frivillig basis. Kostnadene til reise, opphold etc. er ca. NOK 20.000 pr. deltaker. De er avhengig av å få ta i nok brukte briller. Prosjektet finansieres med økonomiske støtte fra optikerkjedene og dets leverandører samt diverse organisasjoner.

Han avsluttet et interessant foredrag med en oppfordring til oss alle, nemlig;

  • DINE GAMLE BRILLER KOMMER ANDRE TIL NYTTE
  • LEVER DINE GAMLE BRILLER INN TIL OSS
  • ALT AV INTERESSE
  • VANLIGE BRILLER, FERDIGBRILLER, SOLBRILLER

Stein viste mange bilder – her er et knippe

Med VfA til Kambodsja 2019 del 1