Da en ny verdensorden ble skapt

Fra Placentia Bay til Bretton Woods

Tekst og bilder: Arnulv Lemme, 28. januar 2019
Åge har en datter med familie som bor i USA. På sin mange besøk hos henne legger de ofte inn turer til spennende og ikke minst historiske steder. Denne turen var intet unntak og de besøkte denne gangen Bretton Woods i New Hampshire.

Åge holdt et meget entusiastisk og interessant foredrag om bakgrunnen og resultatet av den kjente konferansen som fant sted på det gedigne luksushotellet Mount Washington hotell i Bretton Woods i New Hampshire i 1944.

Åge startet sitt foredrag med å fortelle om bakgrunnen for konferansen og møtet mellom Churchill og Roosevelt i august 1941 i Placentia Bay i Newfoundland og  nevnte bl.a;

  • Det var krig i Europa, nazistene herjet og planla å erobre England
  • England stod alene og ble ledet av Winston Churchill
  • I USA var Franklin Roosevelt president og de ønsket å være nøytrale
  • Churchill ønsket at USA skulle bidra med krigsmateriell til England og de jobbet  med å få istand et møte på et nøytralt sted og som ble Placentia Bay

Møtet måtte forgå i all hemmelighet. Churchill reiste på tur til Skottland og gikk så ombord i slagskipet HMS «Prince of Wales» som seilte over Atlanterhavet til Newfoundland og ankret opp i Placentia Bay, ved den amerikanske militærbasen Argentia.

Roosevelt dro på fisketur med sin yacht USS Potomac for deretter å gå ombord i krysseren USS «Augusta» som også seilte til Newfoundland.

Disse to statsoverhoder møttes om bord i krysseren og Churchill hadde ved første møte med et brev til Roosevelt fra Kong Georg VI. Hans kjente åpningsreplikk var da:
«At long last, we meet, Mr. President».

De utarbeidet i løpet av noen dager Atlanterhavserklæringen eller the Atlantic Charter. Dette var en avtale mellom USA og Storbritannia som i åtte punkter fastsatte prinsippene for deres felles politikk under andre verdenskrig og deres felles visjon for fremtiden etter krigen.

Erklæringen ble undertegnet 14/8-1941 av de to statsoverhoder selv om USA på det tidspunkt ikke var kommet med i krigen. Det skjedde først 7. desember 1941 ved angrepet på Pearl Harbor, Hawaii.

12. juni 1941 ble regjeringene 12 land i eksil i England + de Gaulle for De frie franskmenn allierte med Storbritannia i krigen.  Den 24/9-1941 ble de allierte enige om å støtte Atlantic Charter og å samarbeide etter krigen.

Atlantic Charter fikk senere tilslutning fra 27 land i Washington 1.-2. januar 1942. Innen krigen var over, hadde tilsammen 48 nasjoner signert. (Kommentar: The United Nations ble brukt som begrep først av Roosevelt, men De Forente Nasjoner (UN) kom senere, i 1945.)

*Erklæringen dannet grunnlaget for etableringen av De Forente Nasjoner (United Nations) i San Fransisco 25. april – 26. juli 1945.

Åge gikk så over til å fortelle litt om resultatet av Bretton Woods konferansen og selve hotellet hvor den ble avholdt fra 1. – 22. juli i 1944.

Han viste flere bilder fra hotellet, bl.a. The Gold Room – signering rommet.

Konferansen ble ikke uten grunn avholdt i USA som mange av de krigsherjede landene i Europa hadde en betydelig krigsgjeld til.

Sentrale deltakere var bl.a den kjente britiske økonomen John Maynard Keynes. Leder av den norske delegasjonen var Wilhelm Keilhau.

På bakgrunn av innholdet i the Atlantic Charter og det faktum nazistene var på vikende front flere steder, ivret de allierte for å møtes for å diskutere oppbygging av landene etter  krigen og å etablere et forpliktende internasjonalt økonomisk samarbeid, et solidarisk fellesgode til fremme av vekst, sysselsetting og stabilitet.

Totalt deltok 730 delegater fra 44 allierte nasjoner på denne konferansen og hvor de etablerte og undertegnet de såkalte Bretton Woods- avtalene. Disse bestod av regler for kommersielt og finansielt  samvirke mellom verdens ledende industriland med tanke på å skape et grunnlag for stabilitet i finans – og pengepolitikken når den andre verdenskrig ville være over. Dette var det første eksemplet på en fremforhandlet avtaler som dekker finans- og valutaforhold mellom en rekke uavhengige nasjoner.

Som et resultat av dette ble en rekke institusjoner etablert rett etter krigen som feks.;

  • Internasjonal bank for gjenoppbygging/utvikling, nå Verdensbanken
  • Det internasjonale pengefond, IMF
  • Gullstandarden
  • Marshallhjelpen

Og senere førte dette til bl.a etablering av organisasjoner som FN, NATO, GATT – WTO, Den europeisk kull og stålunion (som utviklet seg til dagens EU) og i våre dager G6 / G8.

Åge avsluttet sitt glimrende foredrag med et bilde av dagens statoverhoder i USA, UK, Frankrike og Tyskland med teksten,  «Que Vadis, Verden !»

Selv legger jeg til følgende utsagn fra professor i økonomisk historie Einar Lie: «I dag står vi fjernere fra Bretton Woods konferansens idealer enn noen gang tidligere». Og for spesielt interesserte, anbefaler jeg boken «Reisen til Bretton Woods – begynnelsen på verden av i går» av Maria Berg Reinertsen.

Fra Placentia Bay til Bretton Woods 190128