Røyken Rotaryklubb deltar på Semiaden 2018

Røyken Rotaryklubb stiller med 7 medlemmer på årets arrangement ved Semsvannet, fordelt på følgende poster:

Parkering: Hågen og Arne
Klatretårn: Per-Erik og Svein
Pil og bueskyting: Ove
Per Olav: Skilting etc