Røyken RK + Raukvin RK = sant

Kameratslig samvær 17. august 2020

Fullstendig møtereferat her. Referent: Dagfinn Onshus

President Morten Berntzen ønsket velkommen til gamle og nye medlemmer – dette er det første møtet for Morten som President og første møtet etter innmeldingene fra Raukvin Rotaryklubb som har tatt opphør. Det er det første møtet i en høstsesjon som blir preget av covid-19 situasjonen.

Det er ennå ikke utgitt klare regler fra Rotary sentralt, men klubben vil ha antibac ved inngangene, alle vil sitte og holde 1 meter avstand til hverandre, og alle deltagere på møtene, medlemmer og gjester, registreres.

Morten orienterte at Rotary prøver å overbevise NRK og deres beslutningstaker om å få TV aksjonen for 2021 for vårt bidrag for å utrydde Polio. Bill & Melinda Gates Foundation vil doble det som samles inn og derfor bør dette være interessant.

Steinar ga en gjennomgang av foreløpig program for høsten 2020. Vi planlegger å gjennomføre møter på mandager som vanlig, men med strenge smittevernregler. Det er igjen veldig interessante foredrag på planen.

Det er spesielt at Raukvin RK nå er opphørt, men det er viktig å ivareta historien. Derfor kan det være aktuelt å bruke de gamle rullene med Rotary flagg fra Raukvin under møtene, selv om de må fjernes etter hvert møte.

De nye medlemmene i klubben innpasses i de forskjellige komiteene slik at det blir et integrert lag med alle medlemmene i den nå større Røyken Rotaryklubb.