Rundtur i Heggedal sentrum – utbygninger, kulturminner, vassdrag

Nesbru Rotary Klubb inviterer til sommermøte 08. juli.

Dato: 08 juli Tid: Oppmøte kl 18:00 
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved foten av trappen til Heggedal stasjon.

Vi vandrer i sentrum, langs kanten av Gjellumvannet og langs Kistefossdammen til demningen.

Ca. 1 ½ time. Velkommen, ta gjerne med venner eller andre interesserte.

Med vennlig hilsen

Thorstein Abrahamsen

President 2019/2020
Nesbru Rotary Klubb
www.nesbru.rotary.no

Mobil: 90924602