Roger Ryberg om Viken fylkeskommune

Roger Ryberg gjestet Røyken Rotaryklubb 18. februar 2019, og holdt et åpent, assosiativt og levende foredrag, helt uten «sperrer» av powerpoint-plansjer.

En stubb om Roger Ryberg: https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Ryberg

Fra Arnulvs notatblokk
«Spennende foredrag. Jeg merket meg spesielt:

  • Stortinget har vedtatt sammenslåingen og derfor skal den gjennomføres.
    Ikke lov å prate nedsettende om sammenslåingen.
  • Blir Norges største fylke med 1,2 millioner innbyggere. Over 12000 ansatte og ca 800 i fylkes sentral administrasjonen .
  • Satsningsområder blir utdanning, næringsliv og samferdsel.
  • Viken har en sterk næringsklynge; spesielt styrken til næringslivet fra Kongsberg via Lier, Sandvika, Lillestrøm og til Halden.»

Rybergs medbragte powerpoint-presentasjon kan lastes ned her eller du kan bla igjennom.

Robert Ryberg Røyken Rotary 18 februar 2019

Møtet var fellesmøte med Raukvin RK. Det møtte 11 fra vår klubb og 7 fra Raukvin.