Røyken Rotary søker kandidat til RYLA – Rotary Youth Leadership Award 2019

Årets hovedtema: TRENDER I FREMTIDENS ARBEIDSLIV

Ny påmeldingsfrist: 10. februar 2019. Kontakt Røyken Rotaryklubb v/ Hans Frivold, epost hans.frivold@nullonline.no, mobil +47 482 18 048.

Røyken Rotaryklubb, i samarbeid  med Røyken Næringsråd inviterer lokale bedrifter til å foreslå kandidater til Rotarys seminar for unge i arbeidslivet – RYLA 2019, 5.– 7. april i Oslo.

RYLA – Rotary Youth Leadership Award – er et seminar om ledelse og entreprenørskap, og er et tilbud til ungdom, gjerne med litt arbeids- og/eller prosjekterfaring, som ønsker å få impulser og ideer til godt lederskap i «morgendagens næringsliv». Gjennom foredrag og gruppearbeid vil det tas opp aktuelle og spennende problemstillinger en møter i arbeidslivet. Årets  hovedtema er »Trender i fremtidens arbeidsliv». Programmet følger som eget vedlegg.   Rotaryklubbene Bryn, Oslo Nord og Groruddalen samarbeider om årets arrangement. Seminarstedet er Radisson Blu Hotel Alna, Oslo.

RYLA er et tilbud til deg mellom 20 og 30 år, og som har interesse for å lære mer om det å ta ansvar og ledelse innen ditt fagfelt og/eller på ditt arbeidssted. Du kan være i jobb, studere eller være engasjert på annen måte. Spredning i alder og bakgrunn skaper dynamikk og spennende diskusjoner, og gir større utbytte til alle som deltar.

I tillegg til faglig utbytte, gir RYLA også mulighet til å bli kjent med andre unge med lignende interesser og å bygge nettverk. Deltakerne vil også bli orientgert om Rotary og Rotaract, våre verdier og virksomhet i klubbene med tanke på at de kan se seg tjent med å bli medlemmer senere.

Seminaret arrangeres fra fredag 5. april til søndag 7. april på Radisson Blu Hotel Alna, Tevlingveien 21, 1081 Oslo. Deltakerne kan glede seg til gode foredrag om ledelse og entreprenørskap, tips fra gründere, inspirerende gruppearbeider og ikke minst til å få nye venner og nyttig nettverk.

Røyken Rotaryklubb ønsker forslag til deltager, gjerne fra en bedrift i Røyken. Det er også mulig for interesserte personer i målgruppen til å søke på egne vegne. Røyken Rotaryklubb betaler seminaravgiften for deltakeren. Deltakeravgiften dekker seminarkostnader og opphold fredag-søndag på Radisson Blu Hotel. Reiseutgifter må dekkes av den enkelte. Evt. alkohol- holdige drikkevarer dekkes også av den enkelte deltaker. Det eneste en arbeidsgiver må bidra med, er å gi kandidaten fri på den aktuelle fredagen. Har du forslag til en kandidat som du mener vil ha utbytte av deltagelse på RYLA 2019 – eller du er selv interessert – ikke nøl med å kontakte: Røyken Rotaryklubb v/ Hans Frivold, epost hans.frivold@nullonline.no, mobil +47 482 18 048.

Påmeldingtilseminaret så snart som mulig. Påmeldingsfrist er 31. januar 2019.

Røyken Rotaryklubb er en selvstendig klubb innenfor det verdensomspennende Rotary-nettverket. Klubben er kjennetegnet ved trivelig sosialt miljø, gode foredrag om ulike sider ved samfunnet og verden vi lever i, interessante diskusjoner og enkeltprosjekter med sosial profil.

Klubbens medlemmer har bakgrunn fra ulike yrker og posisjoner, i pakt med Rotarys grunnidé. Med foredrag og innlegg fra eksterne og interne skaper dette et kunnskapsmiljø som spenner over mange temaer og fagområder. Klubben er åpen for å få flere medlemmer slik at spennvidden blir enda større.