Besøk hos gartner og rosedyrker Hesleberg 9. juli 2018

Bedriftsbesøk på Hesleberg gartneri i Volleni Asker

Nesbru Rotaryklubb var ansvarlig for sommermøtet i dag 9. juli 2018. Det var ca 25-30 fremmøtte som er ganske normalt for sommermøtene. Fra Røyken møtte 2 medlemmer med følge.

Det var et bedriftsbesøk på Hesleberg gartneri i Vollen der vi fikk en meget interessant gjennomgang av ulike aspekter ved rosedyrking.

Gartneriet ble startet i 1924 og drives i dag av 3. og 4. generasjon.

Opprinnelig drev de med roseproduksjon for salg av avskårne blomster. Dette markedet forsvant for mange år siden da importtoll på slike blomster ble fjernet. Nå driver de kun med salg av roseplanter, som importeres som ferdigpodede stiklinger. Gartneriet har 933 ulike typer av roseplanter. Stiklingene importeres fra flere land i Nord-Europa.

De selger og sender planter over hele landet, og har en stor mengde faste kunder. Mange faste kunder fra hele landet legger ferieturen innom gartneriet for selv å plukke ut nye sorter som de tar med seg.

Planter som ikke selges i løpet av sesongen overvintrer inne i drivhusene med +2 gr C og selges neste år.

De fleste roseplantene tåler frost. De skal gjødsles i slutten av april, slutten av mai og slutten av juni. Roser skal aldri gjødsles etter 10 juli.