Pionertider i «olja»

Medlem Dagfinn Onshus holdt et sprudlende foredrag om sine opplevelser i utbyggingsprosjekter mm

«21. august startet Phillips Petroleum å bore den aller siste brønnen i Nordsjøen med riggen «Ocean Viking». Etter få dager traff boret en lomme i berggrunnen som inneholdt gass under høyt trykk. Dette forfulgte den videre boringen og brønnen ble bestemt plugget, og riggen flyttet 1.000 meter hvor ny brønn ble boret.» «Lille julaften 1969 informerte Phillips norske myndigheter om funnet av Ekofisk – ett av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs.» Sitatene er hentet fra https://www.norskoljeoggass.no/no/Faktasider/Oljehistorie/

Med utdannelse fra Universitetet i Oslo, startet Dagfinn sin karriere på Borregaard, men på 1970-tallet fikk han jobben med å bygge opp et laboratorium for Phillips i Stavanger. Siden gikk det slag i slag i «olja» – med ledelse i prosjekter for Oseberg-feltet (Hydro) og Troll-feltet. Så inn i basisorganisasjonen som avd.dir. for å koordinere ressurser og hjelpe ledere som konsulent og management for hire. Men ut på Nordsjøen igjen (Oseberg Sør) og kranglet til seg 300 mill for prosjektet.

Neste stopp: Aker (1998) engasjert av Røkke for å jakte på skjulte reserver i Aker Norge, dvs. i Aker Stord, Aker Verdal m.fl. Der dukket selskapet det vesle oljeselskapet Pelican AS opp, og Dagfinn griper sjansen, og blir IT-sjef. I 2001 kjøpte Dansk Olie og  Naturgass A/S alle aksjene i selskapet (fra AS Selvaag Invest, Norsk Hydro Produksjon a.s, Belships ASA, Actinor Olje AS, Kværner Oil & Gas AS og ansatte), og Dagfinn jobber noen år fra København med Ormen Lange-prosjektet (DONG, Hydro, Statoil). Forhandlet med Hydro og Statoil iht. redermineringsklausul som ga DONG 10 MRD mer i eierandel.

Oljeprisen falt fra USD 130 til USD 45 fra 2014 – og september 2016 meldte Dagfinn seg ut av «olja» og ble pensjonist i Hyggen.