Aktiv pensjonisttilværelse

Medlem Hans Frivold fortalte om sin pensjonisttilværelse på møtet 15. januar

Mandag 15. januar 2018 var den dagen det lavet ned med snø, og mange medlemmer valgte å la bilen stå. Så da var det kun 7 medlemmer til stede.

Erik hadde «3-minutter» med oppmaning om viktigheten av influensavaksinering av alle over 60 år.

Hans hold interessant og tankevekkende ego-foredrag, som var den første i serien «hva har jeg brukt pensjonisttilværelsen til hittil».
Kort oppsummert:

Første delen av foredraget handlet hans engasjement i etablering av kontrollorgan for sertifisering av klasseselskaper. Dette var en naturlig forlengelse av han yrkesmessig engasjement i DNV og i IACS (International Association of Classification Societies). Dette kontrollorganet ble påkrevet av EU. Det fikk sete i London hvor Hans var leder og eneste ansatt. Dette engasjement fikk brå slutt pga akutt langvarig sykdom.

De par siste år har Hans vært engasjert i å støtte en hviterussisk mor i en barnevernsak, hvor barnevernet og norske rettsapparat har tilsynelatende misbrukt sin makt over en familje i vanskelig situasjon. Selve saken ser ut til å ha løst seg etter langdryg og tvilsom saksbehandling. Men pga denne saken er Hans blitt sterkt innvolvert i «Den nasjonale bekymringsmeldingen om barnevernet», hvor han er forutsatt med.